Farní ohlášky na závěr Adventu a na Vánoce

ZPOVĚDNÍ  TÝDEN

Od pondělí 17.12 do pátku 21.12 každý den od 16 hodin do 19 hodin a během mše sv. budeme zpovídat. Prosím, využijte této příležitosti. Nenechávejte svatou zpověď na poslední chvíli.

             POSLEDNÍ ADVENTNÍ TÝDEN

V úterý 18.12. a ve čtvrtek 20.12. v 6 hodin ráno jsou u oltáře Panny Marie roráty.

Ve čtvrtek 20. 12. v 19.30 hodin se uskuteční předvánoční  benefiční koncert žáků Gymnázia Milady Horákové v Praze.

Po podvečerní bohoslužbě v pátek a v sobotu asi v 17.30 proběhne předvánoční úklid kostela. Kvůli připravované úpravě výzdoby kostela bude v sobotu přístup do našeho kostela velmi omezen a následující čtvrtá  adventní neděle bude již předzvěstí Vánoc, kdy naší radní a zastupitelé v 15 hodin na schodech našeho kostela zazpívají  koledy. 

V pondělí na Štědrý  den ukončíme adventní čas ranní mši sv. v 8 hodin u hlavního oltáře za zpěvu posledních rorátů. 

Slavnost Narození Páně otevřou naše děti v 16.30 hodin dětskou mší svatou a spolu s rodiči a našimi nejmenšími otevřeme betlém.

V noci otevřeme kostel ve 23.30 hodin a úderem dvanácté bude slavena Půlnoční mše sv. slavnosti Narození Páně. 

Během vánočního období bude náš kostel přístupný denně od 10 hodin do 16 hodin.

Prosíme naše farníky a přátele, aby pomohli střežit přístup k betlému. Hlavně aby nedocházelo vlivem velké frekvence návštěvníků k narušování bohoslužeb. Vzadu na stole je rozpis služeb, prosím napište se. Děkujeme

Celý program vánočních svátků je vyvěšený na našem webu.

Předvečer Tří králů v sobotu 5. ledna v 16.30 hodin mši svatou doprovodí Chorus Egrensis z Aše a spoluúčinkují členové pěveckého sboru Gaudium.

V následující neděli při mši sv. v 11 hodin posvětíme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. 

Letošní vánoční doba je nejdelší a vyvrcholí v neděli 13. ledna, kdy na závěr zazní koncert v 18.30 hod. vánoční muziky a koled v podání legendární vokálně instrumentálního souboru LINHA SINGERS.

Přejeme Vám dobré finále Adventu a radostné i požehnané Vánoce.

Vaši kněží P.Jakub, P.Zachariáš a P.Pavel