Farní ohlášky od 6. do 7.neděle v mezidobí

V pátek slavíme svátek Stolce svatého apoštola Petra. V sobotu je památka sv.Polykarpa, biskupa a mučedníka.Příští neděli vykonáme sbírku Svatopeterský haléř. Vybrané peníze předáme přes arcibiskupství Svatému otci Františkovi, aby mohl pomoci tam, kde je to zapotřebí. Předem děkujeme za Vaší štědrost.

POTVRZENÍ O DARECH

Děkujeme všem dárcům našeho kostela  za pomoc během minulého roku. Pokud chtějí doklad kvůli daním. prosíme, ať se přihlásí v sakristii či na faře.

SVÁTOST NEMOCNÝCH V NAŠÍ FARNOSTI

V postní době v sobotu  9.března při odpolední mši svaté budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Prosíme, aby zájemci o přijetí této svátosti se včas přihlásili v sakristii a vykonali si svatou zpověď.