Farní ohlášky od neděle 6.ledna Slavnosti Zjevení Páně do Svátku Křtu Páně

V dnešní Slavnost Zjevení Páně – Svatých Tří králů při dopoledních bohoslužbách v 9 a v 11 hodin žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty.

Po celý týden je možné po každé bohoslužbě si odebrat křídu, svěcenou vodu a zrnka kadidla do svého domova a tak požehnat svůj příbytek.

Příští neděli končí vánoční doba Svátkem Křtu Páně. Při všech bohoslužbách obnovíme křestní slib.

Večer v 19 hodin je v našem kostele Koncert na závěr Vánoc. Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS.  Začatek je v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Upřímně zveme

V dalším týdne, ve středu 16. ledna uplyne 120 let od úmrtí  tvůrce našeho arciděkanského chrámu sv. Ludmily na Vinohradech  architekta Josefa Mockera / 22. listopadu 1835 Cítoliby u Loun – 16. ledna 1899 Praha, Hradčany /, mj. autora dostavby svatovítské katedrály a neogotické přestavby kapitulní baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Vinohradský chrám je Mockerovým vrcholným, mistrovským dílem a jedinou sakrální novostavbou, jejíhož dokončení a vysvěcení se dožil.

Památku vynikajícího, mnohostranného a hluboce zbožného umělce uctíme u sv. Ludmily v neděli 20. ledna v 11 hodin slavnou mší svatou , obětovanou za arch. Josefa Mockera.

V týž den odpoledne se koná  komentovaná prohlídka našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty, lektora dramaturgie Volksoper Wien. Posluchači se v rámci prohlídky důkladně seznámí s historií farnosti a kostela. Dozvědí se také mj., které významné osobnosti politického a kulturního života byly u sv. Ludmily pokřtěny či zde uzavřely církevní sňatek. Bude rovněž pamatováno na dlouhodobé uzavření chrámu, velice komplikovanou renovaci chrámového interiéru i tendence přeměnit renovovaný kostel na koncertní síň.

Prohlídka začíná ve 14 hodin přímo v kostele. Přijďte blíže poznat 125letý příběh našeho  chrámu.