Farní zprávy z neděle 14. února

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9:00, 11:00, 16:30, Pondělí – sobota: 16:30, Křížová cesta pátek a neděle od 15:30 (kromě 1. pátku v březnu), Korunka k Božímu milosrdenství – je každou středu po mši svaté, Růženec – je každou sobotu od 16:00 hodin, Tichá adorace – bude každý pátek (kromě 1. pátku v měsíci) po mši svaté v 16:30. Na 1. pátek je adorace od 14:00 do 16:15 (od 15:30 vedená řeholním společenstvím).

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 14. 2. do 21. 2. 2016

14. února – 1. neděle postní, při mši sv. v 11.00 proběhne obřad zařazení mezi čekatele křtu některých katechumenů

15. února – pondělí po 1. neděli postní – v pražské arcidiecézi připomínka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků

16. února – úterý po 1. neděli postní

17. února – středa po 1. neděli postní – připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků

18. února – čtvrtek po 1. neděli postní

19. února – pátek po 1. neděli postní

20. února – sobota po 1. neděli postní

21. února2. neděle postní

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

ÚTERÝ – ministrantská schůzka se nekoná; od 19:00 zkouška farní scholy (fara – Jugoslávská 27);

STŘEDA – od 19:00 katechumenát – příprava na křest dospělých (fara – Jugoslávská 27)

ČTVRTEK – výuka náboženství ve čtvrtek 18. února nebude z důvodu studijních povinností P. Stanislava

AKTUALITY

Postní almužna – v postní době nabízí Charita opět papírové kasičky, které mohou sloužit pro tzv. postní almužnu. Ti, kteří se do této charitní akce chtějí zapojit, mohou během postního období v kasičkách shromažďovat peníze, které budou vyjadřovat hodnotu jejich sebezáporu. V kostele je od Popeleční středy velká pokladnička s nápisem „Postní almužna“, kde je možné také přispět. Peníze, které se v kasičkách vyberou, budou použity na podporu matek samoživitelek ve farnosti.

Úklid kostela – pravidelný úklid kostela je v sobotu po večerní mši svaté. Výjimkou je první týden v měsíci, kdy je úklid kostela ve čtvrtek před 1. pátkem, taktéž po večerní mši.

Postní duchovní obnova – bude v sobotu 19. března od 13:30 do 16:15 na faře v Jugoslávské 27. Obnovu povede jako host otec Josef Čunek, jezuita. Z důvodu organizačního zajištění prosíme, abyste nahlásili předběžný zájem bud v sakristii nebo na email paní Pulkrábkové kacapulk@gmail.com. Děkujeme.