Farní zprávy z neděle 7. února 2016

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE:

Neděle: 9:00, 11:00, 16:30, Pondělí – sobota: 16:30

Křížová cesta – pobožnost křížové cesty bude v době postní v pátek a neděli od 15:30. Začínáme v pátek 12. února 2016.

Korunka k Božímu milosrdenství – bude každou středu po mši svaté.

Růženec – bude každou sobotu od 16:00 hodin.

Tichá adorace – bude každý pátek (kromě 1. pátku v měsíci) po mši svaté v 16:30.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 7. 2. do 14. 2. 2016

  1. února – 5. neděle v mezidobí
  2. února – pondělí 5. týdne v mezidobí, nebo sv. Jeronýma Emilianiho, nebo sv. Josefiny Bakhity, panny
  3. února – úterý 5. týdne v mezidobí
  4. únoraPopeleční středa den přísného postu
    Začíná posvátná doba postní. Po homilii kněz světí popel a uděluje popelec. Kněz označuje popelem všechny přítomné, kteří k němu přistupují. Každému přitom řekne: „Čiň pokání a věř evangeliu“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. Věřící znamení popelce přijímají v mlčení, neodpovídají „Amen“. Až do Bílé soboty včetně se vynechává v liturgických textech každé „Aleluja“. Na Popeleční středu budeme zpovídat od 15:00 hodin.
  1. února – čtvrtek po Popeleční středě – Denní modlitba církve i mše feriální, nebo připomínka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných
  2. února – pátek po Popeleční středě – Denní modlitba církve i mše feriální
  3. února – sobota po Popeleční středě – Denní modlitba církve i mše feriální
  4. února1. neděle postní – Na začátku postní doby se slaví obřad zařazení mezi čekatele křtu nebo „vyvolení“, při němž církev na základě svědectví kmotrů a katechistů i na základě ujištění katechumenů o pevnosti jejích předsevzetí pronáší úsudek o tom, jak jsou připraveni, a stanoví, zda mohou přistoupit k velikonočním svátostem. Obřad zařazení mezi čekatele křtu proběhne při mši svaté v 11:00 hodin.

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

ÚTERÝ – po mši (od cca 17:15 do 18:00) ministrantská schůzka (kostel); od 19:00 zkouška farní scholy (fara – Jugoslávská 27)

STŘEDA – od 19:00 katechumenát – příprava na křest dospělých (fara – Jugoslávská 27)

ČTVRTEK – od 16:30 výuka náboženství – příprava na 1. svaté přijímání (fara – Jugoslávská 27)

AKTUALITY

Pomazání nemocných – Ve čtvrtek 11. února budeme při mši svaté v 16:30 udělovat svátost pomazání nemocných. Svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou zesláblí nemocí či stářím, nebo kdo se v důsledku nemoci chystají na operaci. Pokud máte zájem o tuto svátost ať už pro sebe či pro někoho ze svých blízkých, je třeba se přihlásit jmenovitě v zákristii nejpozději před začátkem mše ve čtvrtek 11. února. Je velmi dobré, když se může pomazání nemocných spojit také se svátostí smíření.

Postní almužna – V postní době nabízí Charita opět kasičky, které mohou sloužit pro tzv. postní almužnu. Ti, kteří se do charitní akce „Postní almužna“ chtějí zapojit, mohou během postního období v kasičkách shromažďovat peníze, které budou vyjadřovat hodnotu jejich sebezáporu. Peníze, které se v kasičkách vyberou, budou použity na podporu matek samoživitelek ve farnosti.

Úklid kostela – pravidelný úklid kostela je v sobotu po večerní mši svaté. Výjimkou je první týden v měsíci, kdy je úklid kostela ve čtvrtek před 1. pátkem, taktéž po večerní mši.

Sobotní brigáda – 13. února dopoledne bude ke kostelu přistaven kontejner – prosíme o pomoc s likvidací (rozřezáním a vyhozením) vánočních stromků a úklidem prostoru ve věži kostela.