Historie kostela a farnosti sv. Ludmily

Historie kostela sv. Ludmily

* 01.11.1884 – založení farnosti sv. Ludmily
* 25.11.1888 – posvěcení základního kamene
* 1892 – dokončení stavby (neogotický sloh – stavitel J.Mocker)
* 08.10.1893 – posvěcení chrámu
* 1974 – uzavření chrámu (na jaře roku 1974 je kostel kvůli stavbě metra uzavřen).
* V r. 1980 má opravenou střechu a začíná oprava interiéru, plánovaná do roku 2000.
* 20.12.1984 – předání obnovené jižní lodi
* 24.12.1984 – je provizorně otevřena mší sv. (na poděkování za znovuotevření chrámu) jižní loď.
* 24.12.1984 – první mše svatá
* 16.09.1992 – otevření celého kostela a posvěcení nového oltáře čelem k lidu.
* 03.09.1993 – opět zní na věži zvony

Nejblíže Vinohradům stál již ve 14. stol. (r. 1352) kostelík Máří Magdaleny, později sv. Mikuláše s plebánií – tj. s malou duchovní správou. Po bělohorské bitvě pečovali o duchovní potřeby zdejších vinařů jezuité od sv. Klimenta a od Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. V 18. stol. byla postavena pro vinaře dochovaná kaple sv. Rodiny u dnešních Nuselských schodů, která v současnosti patří Starokatolické církvi. Je to nejstarší dochovaná stavba na území Vinohrad.

V r. 1864 byla ve Vršovicích zřízena samostatná fara, a tak vinohradští obyvatelé docházeli na bohoslužby sem. Lidí na Vinohradech přibývalo a bylo nutné zřídit zde samostatnou duchovní správu. Dne 26. 9. 1879 byly Královské Vinohrady povýšeny na samostatné město.

Až 1. 1. 1922 byly připojeny ku Praze. Hned po osamostatnění Král. Vinohrad se radní snažili z obce, skládající se z malých usedlostí Pštroska a Kanálka, vytvořit moderní české město. Duchovní správa na Královských Vinohradech byla zřízena výnosem ze dne 31. 10. 1884. Bohoslužby se konaly ve školní kapli v Komenského, dnešní Belgické ulici. V roce 1885 si Vinohrady zřídily za městem svůj vlastní hřbitov. Vinohradští usilovali na svém hlavním náměstí – Purkyňově – dnešním Náměstí Míru vybudovat prostorný kostel, který by vyhověl jejich duchovním potřebám a který by zároveň důstojně reprezentoval vinohradské obce.

Dne 8. 11. 1888 byl schválen projekt farního kostela sv. Ludmily od architekta Josefa Mockera, dostavitele svatovítské katedrály. Na místě stavby kostela byly ještě v r. 1884 lány žita, pak cirkus a zvěřinec.

Slavnost položení základního kamene byla 25. 11. 1888. Stavba pokračovala velmi rychle. Roku 1892 navštívil Královské Vinohrady a stavbu chrámu sám císař František Josef I., což zachycují dobové fotografie. Na chrám též proto přispěla kabinetní kancelář z Vídně. Velkolepá slavnost jeho posvěcení byla stanovena na 8. 10. 1893. Slavnost byla velkolepá, jak nám ji popisuje zdejší prvofarář Msgre. Ferdinand Lehner, významný historik umění. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup František de Paula kardinál Schönborn se dvěma biskupy. V roce 1929 u příležitosti svatováclavského milénia tehdejší pražský arcibiskup Dr. František Kordač povýšil faru u sv. Ludmily na arciděkanství a tím se chrám stal arciděkanským.

Historie římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily

Duchovní správci farnosti od r. 1895 do r. 2015

Stručný přehled
P. Ludvík Šprysl (ustanovení farnosti 1. 11. 1884 – 8. 11. 1893)
P. Msgre Ferdinand Lehner (otevření kostela 8. 11. 1893 – 1914)
Hoffman Antonín (1915 – 1918)
P. Josef Tutte (1921)
Hoffman Antonín (1930 – 1937)
Kaplan P. Kudr Karel (1939 – 1945)
Kasper Friedrich
P. Mejdrech Karel (1943)
P. Ševela Alfons (1944)
P. Čepička Josef (1946)
P. Jan Mára O. Cruc.-Administrátor (1951 – 1991)
P. Kudláček Ivan (1991 – 1994)
P. Pavel Zach (1994-květen 1996)
P. Artur Matuszek (1996-2000)
P. Dr. Vojtěch Eliáš (2000-2002)
P. Gereon Tomáš Biňovec, OPraem. (2002-2008)
P. Stanislav Bogusław Surma, OPraem. (2008-2018)
P. Jakub Karel Berka, O.Praem. (od 2018)

Podrobný přehled
1895
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Dusil Franc.
kooperátor II. – Žák Franc.
katecheti – Zykán Guilien, Zelenka Antonín, Košnař Jul., Vítek Venc.

1896
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Dusil Franc.
kooperátor II. – Žák Franc.
kooperátor III. – Škarda Franc.
katecheti – Zykán Guilien, Zelenka Antonín, Košnař Jul., Faenrich Adalb., Chvála Theodor

1897
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Dusil Franc.
kooperátor II. – Žák Franc.
kooperátor III. – Škarda Franc.
katecheti – Kocmich Martin, Šprongl Jos., Zykán Guilien, Zelenka Antonín, Faenrich Adalb., Košnař Jul., Novotný Robert, Vítek Venc.

1898
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Dusil Franc.
kooperátor II. – Hoffman Antonín
kooperátor III. – Škarda Franc.
katecheti – Kocmich Martin, Šprongl Jos., Zykán Guilien, Zelenka Antonín, Faenrich Adalb., Košnař Jul., Novotný Robert, Vítek Venc., Hermuth Robert., Chvála Teodor

1899
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Stejskal Franc.
katecheti – Kocmich Martin, Šprongl Jos., Zykán Guilien, Zelenka Antonín, Faenrich Adalb., Košnař Jul., Novotný Robert, Vítek Venc., Hermuth Robert., Chvála Teodor

1900
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Stejskal Franc.
katecheti – Kocmich Martin, Šprongl Jos., Zykán Guilien, Zelenka Antonín, Faenrich Adalb., Kloversa Franciscus, Vítek Venc., Chvála Teodor, Holeček Franz., Vítek Stanislav

1901
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Stejskal Franc.
katecheti – Kocmich Martin, Šprongl Jos., Zykán Guilien, Zelenka Antonín, Konopík Joannes, Jiráček Theophil, Kloversa Franciscus, Vítek Venc., Chvála Teodor, Holeček Franz., Vřešťál Josef

1902
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Stejskal Franc.
katecheti – Kocmich Martin, Šprongl Jos., Zykán Guilien, Zelenka Antonín, Faehrnich Adalbertus, Jiráček Theophil, Kloversa Franciscus, Konopík Joannes, Chvála Teodor, Holeček Franz., Vítek Venc.

1903
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
katecheti – Kocmich Martin, Šprongl Jos., Zykán Guilien, Jiráček Theophil, Faehrnich Adalbertus, Vítek Venc., Kloversa Franciscus, Chvála Teodor, Sahula Jos., Konopík Joannes

1904
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti – Kocmich Martin, Šprongl Jos., Zykán Guilien, Jiráček Theophil, Faehrnich Adalbertus, Vítek Venc., Kudrna Josef, Sahula Jos., Konopík Joannes

1905
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- Kocmich Martin, Šprongl Jos., Schneider Rudolf, Jos., Zykán Guilien, Jiráček Theophil, Faehrnich Adalbertus, Březina Carol., Sahula Jos., Joannes Konopík, Vítek Venc., Pěkný Jos.

1906
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- Kocmich Martin, Lanzendörfer Albertus, Šprongl Jos., Schneider Rudolph., Zelenka Ant., Faehrnich Adalbertus, Jiráček Theophil, Březina Carol., Vítek Venc., Sahula Jos., Konopík Joannes, Pěkný Jos., Maule Eman

1907
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- Kocmich Martin, Lanzendörfer Albertus, Šprongl Jos., Hanuš Jos., Vítek Venc., Faehrnich Adalbertus, Jiráček Theophil, Zykán, Guilien, Konopík Joannes, Pěkný Jos., Rath Ignat., Maule Eman., Sahula Jos., Hoffman Jos., Březina Car.

1908
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- Kocmich Martin, Lanzendörfer Albertus, Šprongl Jos., Hanuš Jos., Vítek Venc., Faehrnich Adalbertus, Jiráček Theophil, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Hoffman Josef, Hála Venceslaus, Březina Karel

1909
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- Kocmich Martin, Lanzendörfer Albertus, Šprongl Jos., Soldát Josef, Vítek Venc., Faehrnich Adalbertus, Jiráček Theophil, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Hoffman Josef, Hála Venceslaus, Březina Karel

1910
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- neurčeni, nenalezen dokumentační materiál.

1911
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- Kocmich Martin, Lanzendörfer Albertus, Šprongl Jos., Soldát Josef, Vítek Venc., Faehrnich Adalbertus, Jiráček Theophil, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Hoffman Josef, Hála Venceslaus, Forst Antonín

1912
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- Kocmich Martin, Sobíšek Stanislav, Lanzendörfer Albertus, Šprongl Jos., Farský Karel, Vítek Venceslav, Faehnrich Adalbertus, Jiráček Theophil, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Hála Venceslaus, Hoffman Josef, Forst Antonín

1913
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
katecheti- Kocmich Martin, Sobíšek Stanislav, Lanzendörfer Albertus, Stoderl Venc., , Šprongl Jos., Hanuš Josef, Farský Karel, Vítek Venceslav, Faehnrich Adalbertus, Jiráček Theophil, Konopík, Joannes Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Hála Venceslaus, Hoffman Josef, Forst Antonín

1914
Farář – Monsignore Lehner Ferdinand
kooperátor I. – Hoffman Antonín
kooperátor II. – Škarda Franc.
kooperátor III. – Horák Venc.
kaplani- Trojan Vojtěch, Pospíšil Karel,
katecheti- Kocmich Martin, Sobíšek Stanislav, Hanuš Josef, Stoderl Venc., Šprongl Jos., Farský Karel, Mudra František, Vítek Venceslav, Faehnrich Adalbertus, Jiráček Theophil, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Hála Venceslaus, Hoffman Josef, Forst Antonín

1915
Farář – Hoffman Antonín
kooperátor I. – Horák Venc.
kooperátor II. – Pospíšil Car.
kooperátor III. – Trojan Adalbert
katecheti- Kocmich Martin, Eltschkner Antonín, Hanuš Josef, Stoderl Venc., Šprongl Jos., Mudra František, Vítek Venceslav, Faehnrich Adalbertus, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Forst Antonín

1916
Farář – Hoffman Antonín
kooperátor I. – Horák Venc.
kooperátor II. – Pospíšil Car.
kooperátor III. – Trojan Adalbert
katecheti- Kocmich Martin, Eltschkner Antonín, Hanuš Josef, Stoderl Venc., Šprongl Jos., Vítek Venceslav, Faehnrich Adalbertus, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Forst Antonín

1917
Farář – Hoffman Antonín
kooperátor I. – Horák Venc.
kooperátor II. – Pospíšil Car.
kooperátor III. – Trojan Adalbert
katecheti- Kocmich Martin, Eltschkner Antonín, Kovář František, Stoderl Venc., Šprongl Jos., Vítek Venceslav, Faehnrich Adalbertus, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Forst Antonín

1918
Farář – Hoffman Antonín
kooperátor I. – Horák Venc.
kooperátor II. – Pospíšil Car.
kooperátor III. – Trojan Adalbert
katecheti- Eltschkner Antonín, Kovář František, Zima Joannes, Stoderl Venc., Šprongl Jos., Vítek Venceslav, Faehnrich Adalbertus, Joannes Konopík, Sahula Jos., Rath Ignat., Přítel Jaroslav, Pěkný Josef, Maule Eman, Forst Antonín,

1919
Farář- idem, gui Vicar. AEp. urbanus (ut supra)
kooperátor I. – Horák Venc.
kooperátor II. – Pospíšil Car.
kooperátor III. – Trojan Adalbert
katecheti- Eltschkner Antonín, Zima Joannes, Stoderl Venc., Šprongl Jos., Kučera Jan, Vítek Venceslav, Faehnrich Adalbertus, Konopík Joannes, Sahula Jos., Rath Ignat., Pěkný Josef, Vacek Venc., Maule Eman, Forst Antonín,

1920
Chybí materiály

1921
Farář P. P. Josef Tutte

1922-1927
Chybí materiály

1928
kooperátor I. – Trojan Adalbert
kooperátor II. – P. Josef Tutte
kooperátor III. – vacat.
katecheti- Opatrný Theophilus, Fučík Ladislav, Pěkný Josef, Přítel Jaroslav, Franc Antonín, Zaus Josef, Šprongl Josef, Vítek Venc., Jiráček Theophilus, Kadeřábek František, Rath Ignac

1929
Chybí materiály

1930
Farář – Hoffman Antonín
kooperátor I. – Trojan Adalbert
kooperátor II. – P. Josef Tutte
katecheti- Opatrný Joan., Kadlec Karel, Fučík Ladislav, Pěkný Josef, Přítel Jaroslav, Mathias Wilhelm, Vachek Josef, Šprongl Josef, Kadeřábek František, Kudrna Venc., Vítek Venc., Jiráček Theophil, Rath Ignath

1931
kooperátor I. – P. Josef Tutte
kooperátor II. – Vondráček Antonín
katecheti – chybí materiál

1932
kooperátor I. – P. Josef Tutte
kooperátor II. – Vondráček Antonín
katecheti- Opatrný Joan., Fučík Ladislav, Vachek Josef, Pěkný Josef, Přítel Jaroslav, Diviš Vince.

1933 – 1934
kooperátor I. – P. Josef Tutte
kooperátor II. – Vondráček Antonín
kooperátor III. – Feller Ludvík
katecheti-Opatrný Joan., Fučík Ladislav, Vachek Josef, Pěkný Josef, Přítel Jaroslav, Diviš Vince., Hradil František, Mathias Wilhelm

1935
kooperátor I. – P. Josef Tutte
kooperátor II. – Vondráček Antonín
kooperátor III. – Feller Ludvík
katecheti- Opatrný Joan., Fučík Ladislav, Pěkný Josef, Přítel Jaroslav, Diviš Vince., Hradil František, Mathias Wilhelm, Jordan Josef

1936
kooperátor I. – P. Josef Tutte
kooperátor II. – Vondráček Antonín
kooperátor III. – Feller Ludvík
katecheti- Soukup František, Fučík Ladislav,
Pěkný Josef, Přítel Jaroslav, Diviš Vince., Hradil František, Mathias Wilhelm, Jordan Josef

1937
kooperátor I. – P. Josef Tutte
kooperátor II. – Vondráček Antonín
kooperátor III. – Feller Ludvík
katecheti- Soukup František, Fučík Ladislav,
Pěkný Josef, Přítel Jaroslav, Diviš Vince., Mathias Wilhelm, Jordan Josef

1938
Chybí materiál, ale pravděpodobně vše při starém.

1939
Kaplan P. Kudr Karel

1940
kooperátor I. – P. Josef Tutte
kooperátor II. – Vondráček Antonín
kooperátor III. – Feller Ludvík
katecheti- Soukup František, Fučík Ladislav, Čulík Ant.

1945
Farář- Kasper Friedrich
kaplan I. – Klaschka Oldřich
kaplan II. – Čevela Alfons
kaplan III. – Mejdrech Karel
katecheti- Pěkný Josef, Přítel Jaroslav, Verich Gustav, Petřík Jan

1943
P. Mejdrech Karel

1944
P. Ševela Alfons

1946
P. Čepička Josef

1951-1991
P. Jan Mára O. Cruc.-Administrátor

1951
P. Povolný Leo Josef O. Praem. – kooperátor

1952
P. Strecha Julián PhDr. S.V.D. – kooperátor

1956
P. Bílý Bohumil – kooperátor

1977
P. Stanislav Šlapák – výpomocný duchovní

1983
P. Ivan Kudláček – kaplan

1991
P. Ivan Kudláček – jmenován farářem

1994
P. Pavel Zach

1996
P.  Artur Matuszek
P. František Alkantara Houška – výpomocný duchovní

2000
P. Vojtěch Eliáš
P. František Alkantara Houška – výpomocný duchovní

2002
P. Gereon Tomáš Biňovec, O.Praem. – administrátor (do 30.11.2008)
P. Stanislav Bogusław Surma, O.Praem. – farní vikář (od 1.11.2003 do 30.11.2008)

2008
P. Stanislav Bogusław Surma, O.Praem. – administrátor (od 1.12.2008 do 30.9.2018)

2009
P. Christian Martin Pšenička, O.Praem. – farní vikář (od 1.9.2009 do 1.9.2014)

2014
P. Timotej Pavel Vácha, O.Praem. – farní vikář (od 1.9.2014 do 31.12.2014)

2015
P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem. – farní vikář (od 1.1.2015)

2018
P. Pavel Křížek – výpomocný duchovní (od 25.6.2018)
P. Jakub Karel Berka, O.Praem. – farář (od 1.10.2018)