JSME STÁLE OTEVŘENI…

„Není ztroskotání bez naděje. Není temnoty bez hvězdy.Není bouře bez záchranného přístavu.“      sv.Jan Pavel II.

NÁŠ KOSTEL JE DENNĚ OTEVŘENÝ od 12 hodin do 17 hodin k osobní modlitbě. V NEDĚLI od 14 hodin do 17 hodin.

Každý den od 16 až do 17 hodin jsme připraveni v kostele Vám posloužit svatou zpovědí, duchovním rozhovorem a Sv.přijímáním.

I když jsou bohoslužby neveřejné, Vaše úmysly jsou privátně slouženy.

Ať Vám  Pán Bůh žehná a Panna Maria ochraňuje.

Vaši kněží od sv.Ludmily – P.Jakub, P.Zachariáš a P.Pavel