JUBILEJNÍ ROK SV.LUDMILY 2021 – Čím žijeme od 3.ledna do svátku Křtu Páně

Dnes při všech bohoslužbách si připomínáme slavnost Zjevení Páně. Z pastoračních důvodů ji přesouváme ze středy na dnešní neděli.Žehnáme vodu,křídu, kadidlo a zlaté předměty.Tuto slavnost si ještě připomeneme ve středu 6.1.

V neděli je svátek Křtu Páně. Při všech bohoslužbách obnovíme křestní slib.Končí vánoční doba. Výzdoba a betlém zůstává do Hromnic 2.února.

Náš kostel i během 5 stupně PES je stále každý všední den přístupný od 12 hodin do 17.30 hodin,kdy končí mše sv.V neděli po dopoledních bohoslužbách opět otevíráme v 15 hodin.
Všechny bohoslužby jsou v normálním režimu, t.j. v neděli v 9,v 11, v16.30 hodin a ve všední dny včetně soboty od 16.30 hodin. Žel, maximální počet účastníků je 40 na každé bohoslužbě za podmínek dodržení všech opatření.

V sakristii jsou k prodeji stolní i nástěnné kalendáře.