Křížová cesta v postní době

Zveme na pobožnost křížové cesty v kostele sv. Ludmily každý pátek od cca 17:15 (po mši svaté v 16:30) a každou neděli od 15:45 (před mši svatou v 16:30).

Výjimkou bude první pátek v březnu, tj. 2.3., kdy křížová cesta nebude.

Na Velký pátek 30. března bude křížová cesta od 15:00 hodin.