Křížová cesta v postní době

Zveme do našeho kostela na pobožnost křížové cesty v pátky (kromě 1. pátku v měsíci březnu a dubnu) po mši svaté v 16:30 a o nedělích od 15:45.
První pobožnost křížové cesty bude v neděli 5. března od 15:45.