Mše svatá za architekta Josefa Mockera

Památku vynikajícího, mnohostranného a hluboce zbožného umělce uctíme u sv. Ludmily v neděli 20. ledna v 11 hodin slavnou mší svatou , obětovanou za arch. Josefa Mockera.

V týž den odpoledne se koná  komentovaná prohlídka našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty, lektora dramaturgie Volksoper Wien. Posluchači se v rámci prohlídky důkladně seznámí s historií farnosti a kostela. Dozvědí se také mj., které významné osobnosti politického a kulturního života byly u sv. Ludmily pokřtěny či zde uzavřely církevní sňatek. Bude rovněž pamatováno na dlouhodobé uzavření chrámu, velice komplikovanou renovaci chrámového interiéru i tendence přeměnit renovovaný kostel na koncertní síň.

Prohlídka začíná ve 14 hodin přímo v kostele. Přijďte blíže poznat 125letý příběh našeho  chrámu.

Plakát na tuto akci je zde: Mocker – Plakát