Náš život v naší farnosti u sv.Ludmily v jejím jubilejním roce od neděle Božího milosrdenství ke třetí velikonoční neděli…

Mše svaté v tomto týdnu jsou jako obvykle.

Kostel je každý den otevřený od 12 hodin do 16.30 hodin, kdy navazuje odpolední mše sv.

V tuto neděli začíná příprava dětí na první sv.přijímání. Pravidelná příprava je po mši sv. v neděli v 11 hodin. Na vyprávění o Pánu Bohu a o víře zveme i ostatní děti.

Na Velký pátek proběhla při obřadech sbírka pro křesťany ve Svaté zemi. Vybralo se přes 8.000 Kč. Po doplnění posíláme z naší farnosti 10.000 Kč. Děkujeme za Vaší štědrost.

Přejeme krásný velikonoční čas, který trvá až do 23.5.,kdy slavíme Seslání Ducha Svatého.