Nedělní varhanní recitál Martina Moudrého

Přijměte pozvání na varhanní recitál Martina Moudrého.

Koncert se koná v neděli 8. 12. v 19:00 v kostele sv. Ludmily, pořadatelem je Konzervatoř Jana Deyla. Na programu zazní dvě nejrozsáhlejší varhanní díla Maxe Regera: op. 73 (Variace a fuga na originální téma fis moll) a op. 127 (Introdukce, passacaglia a fuga e moll). Vstupné dobrovolné.