Noc kostelů 2017

V pátek 9. června 2017 Vás zveme na další ročník Noci kostelů.
Program v kostele sv. Ludmily začne od 17:20 přednáškou „Problém zla, filosofická mystika a křesťanská konverze vůle podle sv. Augustina“, přednášejícím bude doktor filosofie Václav Němec s FF UK.
Další program NK:
18:00 – 18:05 Zvonění zvonů
18:15 – 19:00 Gregoriánská schola od sv. Ludmily
19:15 – 20:00 Komentovaná prohlídka kostela I.
20:15 – 21:00 Barokní písně k poslechu i rozjímání – Schola od sv. Ludmily
21:15 – 22:00 Komentovaná prohlídka kostela II.
22:00 – 23:00 Hodinka pro ztišení a modlitbu
Kdo by se chtěl zapojit do organizačního týmu, prosíme, aby se přihlásil v sakristii nebo u P. Stanislava.