Noc kostelů 2020

Program Noci kostelů v pátek 12. 6. 2020 v kostele sv. Ludmily

19.30 – 20.30 Přednáška o kostele a sv. Ludmile
Stručný výklad o historii kostela, jeho architektuře a interiéru, a také o jeho patronce sv. Ludmile a její době. Přednese P. Pavel Křížek.

20.30 – 21.00 Petr Lutka – recitál duchovních písní

21.00 – 22.00 Zastav se a uvažuj (Příběhy ze života)
Umělecký přednes: Miroslav Gabriel Částek
Hudba: varhanní doprovod

22.00 Zakončení Noci kostelů – společná modlitba

V průběhu noci kostelů bude možno u oltáře sv. Cyrila a Metoděje napsat a zanechat prosby na různé úmysly. Na tyto úmysly bude sloužena mše v neděli 14. 6. 2020.

Plakát Noci kostelů u sv. Ludmily