Noc kostelů 25. května 2018

Program v kostele sv. Ludmily:

16:30 – 17:15  mše svatá

17:15 – 17:30  májová pobožnost

17:30 – 18:00 „Krásné zpěvačky“ – duchovní písně

18:00 – 18:05  zvonění zvonů

18:05 – 19:00  komentovaná prohlídka kostela

19:00 – 19:40  ženská gregoriánská schola od sv. Ludmily

20:00 – 21:00  komentovaná prohlídka kostela

21:00 – 21:35  barokní písně – schola od sv. Ludmily

22:00  zakončení NK