Novoroční ohlášky

Požehnaný nový rok 2019 všem blízkým i vzdáleným. 🙂

Na první pátek v měsíci, 4.ledna je pravidelný  Den modliteb za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání.Ve 14 hodin je tichá modlitba před Nejsvětější Svátostí Oltářní, v 15 hodin modlitba Korunky Božího milosrdenství, pak následuje společná adorace a v 16.30 hodin biskup Václav Malý bude slavit mši svatou. Od 15.30 hodin je možné přistoupit ke svaté zpovědi.

Na první sobotu, 5.ledna, v předvečer slavnosti Zjevení Páně mši svatou v 16.30 hodin doprovodí pěvecký sbor z Aše CHORUS EGRENSIS a GAUDIUM PRAHA. Po mši svaté bude kratičký koncert.

V neděli naplno oslavíme SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – sv.Tři krále. V 9 hodin je latinská mše sv. a v 11 hodin při slavné bohoslužbě požehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. Během homilie bude i kratičká katecheze pro děti.

Vánoční doba ale končí až SVÁTKEM KŘTU PÁNĚ v neděli 13,ledna. Při bohoslužbě v 11 hodin obnovíme křestní slib.

Vánoční dobu  uzavře KONCERT NA ZÁVĚR VÁNOC. V 19 hodin zazní vánoční muzika a koledy v podání vynikajícího vokálně instrumentálního souboru LINHA SINGERS pod vedením pana Jiřího Linhy. Lavice  v kostele jsou vytápěny, takže netřeba se obávat velké zimy. Přijďte a pozvěte své přátelé.

Náš betlém je vystavený až do Hromnic.Ve  všedních dnech jej můžete navštívit od 12 do 16 hodin a v sobotu od 10 hodin do 16 hodin.