Ohlášky farnosti na týden od neděle Křtu Páně až po 2.neděli v mezidobí

Dnes večer  je v našem kostele Koncert na závěr Vánoc. Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS.  Začátek je v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Upřímně zveme

Ve středu 16. ledna uplyne 120 let od úmrtí  tvůrce našeho arciděkanského chrámu sv. Ludmily na Vinohradech  architekta Josefa Mockera / 22. listopadu 1835 Cítoliby u Loun – 16. ledna 1899 Praha, Hradčany /, mj. autora dostavby svatovítské katedrály a neogotické přestavby kapitulní baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Vinohradský chrám je Mockerovým vrcholným, mistrovským dílem a jedinou sakrální novostavbou, jejíhož dokončení a vysvěcení se dožil.

Památku vynikajícího, mnohostranného a hluboce zbožného umělce uctíme u sv. Ludmily v neděli 20. ledna v 11 hodin slavnou mší svatou , obětovanou za arch. Josefa Mockera.

V týž den odpoledne se koná  komentovaná prohlídka našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty, lektora dramaturgie Volksoper Wien. Posluchači se v rámci prohlídky důkladně seznámí s historií farnosti a kostela. Dozvědí se také mj., které významné osobnosti politického a kulturního života byly u sv. Ludmily pokřtěny či zde uzavřely církevní sňatek. Bude rovněž pamatováno na dlouhodobé uzavření chrámu, velice komplikovanou renovaci chrámového interiéru i tendence přeměnit renovovaný kostel na koncertní síň.

Prohlídka začíná ve 14 hodin přímo v kostele. Přijďte blíže poznat 125letý příběh našeho  chrámu.

V pátek 18.1. je Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Příští sobotu, tedy 19.1, po podvečerní mši sv. bude velký povánoční úklid kostela. Prosíme, přijďte nám pomoci.