Ohlášky na 5. neděli postní

Farní ohlášky (2.4. – 9.4.2017)

Liturgický kalendář:
– dnes slavíme 5. neděli postní; po mši sv. v 9:00 a 11:00 dobrovolníci z Obecně prospěšné společnosti „Zajíček na koni“ budou prodávat výrobky a velikonoční pohlednice, výtěžek jde na dofinancování jízd na koních pro postižené děti; od 15:45 zveme Vás na pobožnost křížové cesty;
– v pátek 7. dubna bude 1. pátek v měsíci, od 14:00 hod. začne v kostele eucharistický výstav, od 15:00 bude Korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 začne adorace za nová kněžská a řeholní povolání, kterou povedou Školské sestry sv. Františka; mši svatou v 16:30 bude celebrovat pomocný biskup pražský Václav Malý; zpovídat budeme od 15:15 do 16:15;
– v sobotu 8. dubna bude v našem kostele od 9:30 mše svatá, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka k příležitosti Světového dne mládeže arcidiecéze pražské; kostel bude otevřen do 15:00 hod., pestrý program pro mládež bude připravený v budově Arcibiskupského gymnázia;
– příští neděle bude Květná (Pašijová); bohoslužby začnou žehnáním ratolestí a průvodem; ratolesti si, prosíme, přineste s sebou;
Aktuality:
Ministrantská schůzka – bude v úterý po mši svaté v 16:30.
Výuka náboženství – bude ve středu od 16:30 na faře v Jugoslávské 27.
Křížová cesta – na 1. pátek v měsíci dubnu nebude; v neděli začátek od 15:45.
Pastorační rada – další zasedání PRF bude ve středu 5. dubna od 19:30 v sále na faře.
Svátost pomazání nemocných – bude v sobotu 8. dubna při mši svaté v 16:30, prosíme o jmenovité přihlášení se v sakristii. K přijetí svátost smíření využijte termín na první pátek.
Předvelikonoční svátost smíření:
– ve všední dny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před začátkem mše;
– na první pátek 7. dubna budeme zpovídat od 15:15 do 16:15;
– v pondělí Svatého týdne, tj. 10. dubna budeme zpovídat od 15:30 do 16:30 a od 17:30 do 19:00.
Předvelikonoční úklid kostela – bude ve středu 12. dubna od 17:30, prosíme o pomoc s přípravou Getsemanské zahrady a Božího hrobu.