Ohlášky na 7. neděli velikonoční 28.5.2017

Farní ohlášky (28.5. – 4.6.2017)
Liturgický kalendář:
– dnes slavíme 7. neděli velikonoční;
– v úterý bude památka sv. Zdislavy;
– ve středu svátek Navštívení Panny Marie;
– ve čtvrtek bude památka sv. Justina, mučedníka;
– v pátek bude památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků; je to zároveň první pátek v měsíci – od 14:00 hod. bude v našem kostele začátek eucharistické adorace, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 adorací za nová kněžská a řeholní povolání povedou sestry boromejky, mši v 16:30 bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP; na 1. pátek zpovídáme od 15:30;
– v sobotu bude památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, mše sv. v 16:30 bude z vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého;
– příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha Svatého;
Aktuality:
Ministrantská schůzka – bude v úterý po mši svaté v 16:30.
Výuka náboženství – ve středu 31. května výuka náboženství nebude, P. Stanislav bude mít od 16:30 mši sv. Vzhledem k tomu, že docházka na náboženství je minimální (minulou středu přišla na výuku opět jen jedna holčička), výuka náboženství do konce školního roku se ruší.
Noc kostelů – v pátek 9. června Vás zveme na další ročník Noci kostelů; program v našem kostele začne od 17:20 přednáškou „Problém zla, filosofická mystika a křesťanská konverze vůle podle sv. Augustina“, přednášejícím bude doktor filosofie Václav Němec s FF UK.
Další program:
18:00 – 18:05 Zahájení Noci kostelů – Zvonění zvonů
18:15 – 19:00 Gregoriánská schola od sv. Ludmily
19:15 – 20:00 Komentovaná prohlídka kostela I.
20:15 – 21:00 Barokní písně k poslechu i rozjímání – Schola od sv. Ludmily
21:15 – 22:00 Komentovaná prohlídka kostela II.
22:00 – 23:00 Hodinka pro ztišení a modlitbu
Kdo by se chtěl zapojit do organizačního týmu, prosíme, aby se přihlásil v sakristii nebo u P. Stanislava.

„Výchova a hodnoty“ – ve dnech 19.-25. června 2017 ve vybraných pražských kostelích bude probíhat akce pod názvem „Výchova a hodnoty“ určena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a pro žáky středních škol; v našem kostele akce bude probíhat od pondělí 19. 6. Do pátku 23.6. od 9:00 do 15:00; více informací najdete na: www.vychova-hodnoty.cz;