Ohlášky na neděli 10. září

Farní ohlášky (10.9. – 17.9.2017)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí;

– v úterý budeme slavit památku Jména Panny Marie;

– ve středu památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve;

– ve čtvrtek bude svátek Povýšení svatého kříže;

– v pátek památka Panny Marie Bolestné;

– v sobotu bude slavnost sv. Ludmily, mučednice, patronky našeho kostela; poutní mši svatou v 16:30 bude celebrovat biskupský vikář pro diakonii P. Stanislav Góra, liturgickou slavnost doprovodí zpěvem katedrální sbor z polského Sandomierze;

– příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí;

Aktuality:

Novéna ke svaté Ludmile – každý den po mši svaté se modlíme novénu ke svaté Ludmile, jakožto duchovní přípravu na slavnost patronky kostela, novénu ukončíme v pátek 15. září.

Úklid kostela – prosíme o pomoc s úklidem kostela ve čtvrtek 14. září po mši svaté, začátek v 17:15. Rádi bychom požádali o větší zapojení se farníků do úklidu kostela.

Úřední hodiny farní kanceláře – farní kancelář bude opět v provozu od pondělí 11. září (úřední hodiny jsou pondělí a středa od 9:00 do 15:00, úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00).

Zkouška farního chrámového sboru – bude probíhat každý čtvrtek od 19:00 v sále na faře. Děkujeme těm, kdo projevili zájem o tuto formu služby farnímu společenství. Na další zájemce se těší vedoucí sboru pan varhaník Miroslav Matějů.

Výuka náboženství – přihlášky můžete si vyzvednout na stolku vzadu kostela; časy výuky domluvíme s rodiči podle počtu přihlášených děti,  výuka náboženství začne od října (minimální počet přihlášek: 5 pro 1.st. ZŠ a 5 pro 2.st. ZŠ).

Příprava na biřmování – je určená pro mládež od 16 let a pro dospělé, kteří doposud tuto svátost nepřijali. Přihlášky najdete na stolku vzadu kostela. Začátek přípravy v říjnu (minimální počet přihlášek: 5).