Ohlášky na neděli 11. září 2016

Farní ohlášky (11. 9. –18. 9. 2015)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí;

– v pondělí bude památka Jména Panny Marie;

– v úterý památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve;

 – ve středu svátek Povýšení svatého kříže; po mši svaté proběhne velký úklid kostela před poutní slavnosti – o prázdninách proběhla poslední etapa renovace mozaikové podlahy kostela, takže kostel potřebuje nutně generální úklid: odstranit pavučiny a vrstvy prachu, vytřít celý kostel na mokro, vysát koberce v celém kostele, i v dětské kapli a kapli Božího hrobu; dvě osoby, které pravidelně zůstanou na úklid kostela každý týden, jsou schopné jen vysát koberce v hlavní lodí a utřít na mokro lavice; prosíme o pomoc s tím „předpoutním“ úklidem kostela

– ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné; odpolední mše svatá v 16:30 bude z vigilie slavnosti sv. Ludmily- řeckokatolickou liturgii sv. Jana Zlatoústého bude celebrovat Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš, generální vikář (protosyncel) apoštolského exarchátu v Praze, liturgii doprovodí schola řeckokatolického exarchátu;

– v pátek budeme slavit slavnost sv. Ludmily, patronky našeho kostela, poutní mši svatou v 16:30 bude celebrovat P. ThLic. Vít Uher, Th.D., administrátor Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha – Žižkov; po mši svaté zveme všechny farníky na setkání s malým občerstvením do kavárny Křesťanského domova mládeže;

– v sobotu bude sobotní památka Panny Marie;

– příští neděle bude 25. v liturgickém mezidobí;

Aktuality:

Pastorační akce ve farnosti:

Katechumenát – další cyklus přípravy dospělých na křest začne v pondělí 26. září od 19:00 hodin v sále na faře (Jugoslávská 27);

Příprava na biřmování – začne od října (minimální počet přihlášených 7 osob) – zájemci ať se hlásí v sakristii u P. Stanislava nebo P. Zachariáše; den a čas bude upřesněn;

Výuka náboženství v novém školním roce – výuka náboženství bude probíhat na faře v Jugoslávské 27 každou středu od 15:15; začátek ve středu 21. září;

Ministrantské schůzky – budou v úterý nebo čtvrtek v kostele po mši svaté v 16:30; začínáme od října; Dětská schola – bude zřejmě v neděli od 10:15 na faře, informace upřesníme; Pastorační rada farnosti – zasedání PRF bude ve středu 21. září od 19:30 na faře.