Ohlášky na neděli 12. listopadu

Farní ohlášky (12.11. – 19.11.2017)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí, při všech bohoslužbách proběhne sbírka na charitní činnost v arcidiecézi;

– v pondělí bude památka sv. Anežky České, panny – od 18:00 hodin bude ve svatovítské katedrále pouť dobrovolníků v charitativní oblasti ke sv. Anežce, hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka;

– v pátek památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice;

– v sobotu památka posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla;

– příští neděle bude 33. v liturgickém mezidobí;

 

Aktuality:

Katechumenát – příprava dospělých na křest je každé druhé pondělí v sále na faře od 19:00 hod. (informace u termínech schůzek u P. Zachariáše)

Ministrantské schůzky – jsou v úterý po večerní mši svaté (zakončení v 18:00 hod.). Vítaná účast ministrantů na mši svaté v 16:30.

Zkouška farní scholy – probíhá v úterý od 19:00 v kostele.

Výuka náboženství – výuka pro 1. st. ZŠ (1.-5. třída) probíhá ve středu od 15:00 hod. v sále na faře;

Středeční eucharistická adorace – každou středu od 19:00 do 20:00 je v našem kostele u bočního oltáře sv. Josefa eucharistická adorace, vstup do kostela bočním vchodem.

Zkouška farního chrámového sboru – probíhá každý čtvrtek od 19:00 v sále na faře.