Ohlášky na neděli 16. července

Farní ohlášky (16.7. – 23.7.2017)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 15. neděli v mezidobí;

– v pondělí bude nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží;

– ve čtvrtek nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka;

– v pátek nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve;

– v sobotu svátek sv. Marie Magdalény;

– příští neděle bude 16. v liturgickém mezidobí;

 

Aktuality:

Bohoslužby o prázdninách – během letních prázdnin není nedělní mše sv. v 9:00 hodin, časy ostatních bohoslužeb se nemění.

Farní kancelář o prázdninách – farní kancelář bude během července a srpna mimo provoz. Důležité záležitosti jako je pohřeb či zaopatřování nemocných lze domluvit s knězem osobně v sakristii před nebo po mši svaté nebo telefonický.

Výuka náboženství po prázdninách – v novém školním roce bude výuka náboženství probíhat: pro 1. stupeň ZŠ v úterý od 15:00, pro 2. stupeň ZŠ ve středu od 15:00.

Příprava na biřmování po prázdninách – v novém školním roce (od října 2017) bude každou středu od 19:00 probíhat příprava na biřmování – je určená pro mládež od 16 let a pro dospělé, kteří doposud tuto svátost nepřijali.

Otevřený kostel –  během července a srpna je náš kostel zpřístupněn i během dne: pondělí-sobota od 9:00 do 16:00, neděle od 12:00 do 16:00.