Ohlášky na neděli 16. září 2018

Farní ohlášky (16.9. – 23.9.2018)

Liturgický kalendář:

– Dnes slavíme 24. nedělí v liturgickém mezidobí; v našem kostele slavíme slavnost sv. Ludmily, patronky kostela, mše svaté jsou dle obvyklého nedělního pořadu;

– ve čtvrtek bude památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků;

– v pátek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;

– v sobotu památka Panny Marie;

– příští neděle bude 25. v liturgickém mezidobí;

Aktuality:

Výuka náboženství – připomínáme rodičům: dnes je poslední termín k přihlášení děti na výuku náboženství. Minimální počet přihlášených je pět zájemců na každém stupni ZŠ. V případě, že bude méně než pět přihlášených, žádáme rodiče, aby si domluvili výuku v okolních farnostech: u sv. Ignáce nebo u Nejsvětějšího Srdce Páně.

Příprava na svátost biřmování – dnes je rovněž poslední termín přihlášek k přípravě na svátost biřmování, biřmovanci budou mít setkání každé pondělí od 19:00 v sále na faře (Jugoslávská 27) spolu s katechumeny, příprava začne od 1. října.

Slavnost 125. výročí posvěcení kostela a žehnání opravených varhan – nově zrenovované velké varhany se rozezní poprvé v neděli 7. října. Od 18:00 hodin Vás zveme na varhanní koncert MgA. Jakuba Janšty, vstupné je 150,-Kč. Po koncertě bude následovat přednáška o proběhlém restaurování varhan a následně komentovaná prohlídka varhan – prohlídky budou zřejmě dvě, protože kapacita kůru je maximálně 30 osob na jednu prohlídku. V případě většího zájmu o komentovanou prohlídku budou nabídnuty, po dohodě s našimi varhaníky, další termíny prohlídek.

Pozor! V neděli 7. října odpolední mše svatá začne výjimečně o půl hodiny dřív, začne už v 16:00 hodin.

V pondělí 8. října Vás zveme od 16:30 na slavnostní mši svatou ke 125. výročí posvěcení kostela, mše bude spojená s žehnáním restaurovaných varhan. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Mši svatou doprovodí Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pode vedením Jakuba Zichy, vystoupí Stanislava Jirků – mezzosoprán a František Zahradníček – oba sólisté Národního divadla, na varhany zahraje Jan Kalfus, profesor Pražské konzervatoře. Při bohoslužbě zazní vybrané části děl Antonína Dvořáka: Svatá Ludmila (op. 71) a Biblické písně (op. 99). Záštitu nad celou slavnosti 7. a 8. října převzali: Ministr kultury ČR a MČ Praha 2.

Pozvánka na koncert ve svatovítské katedrále – Český hudební skladatel pan Luboš Sluka zve veřejnost do katedrály sv. Víta, na slavnostní koncert k svým 90. narozeninám. Koncert se koná ve čtvrtek 20. září od 19:00 hodin. Vstup do katedrály bude možný od 18:30. Pořadatelé žádají o včasný příchod – vstup do areálu Pražského hradu vyžaduje průchod bezpečnostní kontrolou. Dobrovolné vstupné bude věnováno na dostavbu nových katedrálních varhan. Více informací najdete na plakátku v zádveří kostela.

Pro připomenutí:

Památní medaile k 125. výročí posvěcení kostela v předsíni našeho kostela najdete prodejní automat na pamětní medaile, kde si můžete zakoupit za cenu 2 EUR nebo 50,-Kč pamětní medaili k 125. výročí posvěcení našeho kostela. Výpůjčku automatu na medaile pořídil na své náklady nově založený Spolek přátel kostela sv. Ludmily.

Stojan na votivní svíčky – vhazujte mince pouze v hodnotě 10, 20 a 50 Kč (drobnější mince automat nebere).

Průvodce po našem kostele – v sakristii dostanete malý průvodce po našem kostele, zatím v české a anglické verzi – za 30,-Kč nebo za 1,50 EUR.

Petice na podporu rodiny – opakovaně prosíme o podpoření petice na podporu rodiny. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí. V České republice se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Petici je možné podepsat na stolku v zadu kostela nebo na internetu. Autorem a podavatelem petice je spolek Aliance pro rodinu, z.s., sídlem Platnéřská 191/4, Praha – Staré Město.