Ohlášky na neděli 18. června 2017

Farní ohlášky (18.6. – 25.6.2017)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 11. neděli v mezidobí;

– ve středu bude památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka;

– v pátek bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;

– v sobotu slavnost Narození sv. Jana Křtitele;

– příští neděle bude 12. v liturgickém mezidobí; při všech bohoslužbách proběhne svatopetrská sbírka na bohoslovce;

Aktuality:

Ministrantská schůzka – bude v úterý po mši svaté v 16:30.

Výuka náboženství – výuka náboženství do konce školního roku se ruší; v novém školním roce bude výuka náboženství probíhat: pro 1. stupeň ZŠ v úterý od 15:00, pro 2. stupeň ZŠ ve středu od 15:00.

Otevřený kostel –  od 5. června do konce srpna je náš kostel zpřístupněn i během dne od 9:00 do 16:00 ve dnech pondělí – sobota.

 

„Výchova a hodnoty“ – od pondělí 19.6. do pátku 23.6. bude v našem kostele probíhat akce pod názvem „Výchova a hodnoty“ určena pro žáky základních škol, pro přihlášené školy jsou připravená následující témata: pro 1. – 5. třídu ZŠ téma „U rodinného stolu – Přemyslovci byli také rodina…“; pro 6. – 9. třídu ZŠ téma „U rodinného stolu – víra sv. Ludmily a její rodiny a symbolika kostela“.

 

Bohoslužby o prázdninách – během letních prázdnin nebude nedělní mše sv. v 9:00 hodin, časy ostatních bohoslužeb se nemění.

Závěr školního roku – v pátek 30. června bude v našem kostele od 9:00 hodin mše svatá na zakončení školního roku pro studenty Arcibiskupského gymnázia.