Ohlášky na neděli 18. září 2016

Farní ohlášky (18. 9. –25. 9. 2015)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí;

– v úterý bude památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků;

 – ve středu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;

– v pátek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze;

– v sobotu bude sobotní památka Panny Marie;

– příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí;

Aktuality:

Pastorační akce ve farnosti:

Katechumenát – další cyklus přípravy dospělých na křest začne v pondělí 26. září od 19:00 hodin v sále na faře (Jugoslávská 27);

Příprava na biřmování – začne od října (minimální počet přihlášených 7 osob) – zájemci ať se hlásí v sakristii u P. Stanislava nebo P. Zachariáše; den a čas bude upřesněn;

Výuka náboženství v novém školním roce – výuka náboženství bude probíhat na faře v Jugoslávské 27 každou středu od 15:15; začátek ve středu 21. září;

Ministrantské schůzky – budou v úterý v kostele po mši svaté v 16:30; začínáme od 4. října;

Dětská schola – bude zřejmě v neděli od 10:15 na faře, informace upřesníme;

Pastorační rada farnosti – zasedání PRF bude ve středu 21. září od 19:30 na faře.

Poděkování – děkujeme všem, kdo se zapojili do úklidu kostela minulou středu, před slavnosti sv. Ludmily.