Ohlášky na neděli 24. září

Farní ohlášky (24.9. – 1.10.2017)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí; při všech bohoslužbách probíhá dnes svatováclavská sbírka na církevní školství;

– v úterý bude nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků;

– ve středu památku sv. Vincence z Paula, kněze;

– ve čtvrtek bude slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – je to doporučený svátek;

– v pátek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;

– v sobotu památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve;

– příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí; začíná měsíc říjen – každý den po večerní mši svaté se budeme modlit růženec;

 

Aktuality:

Výuka náboženství – dnes je poslední termín odevzdání přihlášek na výuku náboženství (k dnešnímu dni podáno pouze čtyři přihlášky), výuka začne od měsíce října, časy výuky oznámíme v neděli 1. října;

Příprava na biřmování – taktéž prosíme o odevzdání přihlášek k přípravě na biřmování – příprava je určená pro mládež od 16 let a pro dospělé, kteří doposud tuto svátost nepřijali, začátek přípravy v říjnu (k dnešnímu dni nebyla odevzdána ani jedna přihláška).

Katechumenát – příprava dospělých na křest bude pokračovat od pondělí 2. října v sále na faře od 19:00 hodin.

Ministrantské schůzky – budou probíhat každé úterý po večerní mši svaté (zakončení v 18:00 hod.). Začneme od úterka 3. října, vítaná účast ministrantů na mši svaté v 16:30.

Středeční eucharistická adorace – každou středu od 19:00 do 20:00 bude v našem kostele u bočního oltáře sv. Josefa eucharistická adorace, vstup do kostela bočním vchodem.

Zkouška farního chrámového sboru – bude probíhat každý čtvrtek od 19:00 v sále na faře. Na další zájemce se těší vedoucí sboru pan varhaník Miroslav Matějů.

Modlitba růžence – během celého října bude každý den po mši svaté v 16:30 modlitba růžence.