Ohlášky na neděli 28. srpna 2016

Farní ohlášky (28. 8. – 4. 9. 2015)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí;

– v pondělí bude památka Umučení sv. Jana Křtitele;

– ve čtvrtek 1. září bude u sv. Ludmily od 9:00 hod. mše svatá na zahájení nového školního roku pro studenty Arcibiskupského gymnázia;

– v pátek budeme slavit první pátek v měsíci; eucharistický výstav začne ve 14:00 hod., od 15:00 bude modlitba korunky k Božímu milosrdenství; od 15:30 začne adorace za nová kněžská a řeholní povolání; zakončení mši svatou v 16:30 – hlavním celebrantem bude otec biskup Václav Malý;

– v sobotu bude památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve;

– příští neděle bude 23. v liturgickém mezidobí;

Aktuality:

Pastorační akce ve farnosti – další cyklus přípravy dospělých na křest (katechumenát), výuka náboženství, setkávání manželů, příprava na biřmování – vše bude pokračovat od druhé poloviny září – termíny budou upřesněny;

Výuka náboženství v novém školním roce – výuka náboženství bude probíhat na faře v Jugoslávské 27; bližší informace v ohláškách příští neděli;

Pořád bohoslužeb od září – od září bude opět nedělní mše svatá v 9:00 hod.; časy ostatních bohoslužeb, i během týdne, zůstávají beze změn;