Ohlášky na neděli 30. září 2018

 

Farní ohlášky (30.9. – 7.10.2018)

Liturgický kalendář:

– Dnes slavíme 26. nedělí v liturgickém mezidobí; při všech bohoslužbách proběhne svatováclavská sbírka na církevní školství;

– v pondělí bude památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve;

– v úterý památka svatých andělů strážných;

– ve čtvrtek památka sv. Františka z Assisi;

– v pátek bude 1. pátek v měsíci: od 14:00 hod. začne eucharistický výstav, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 adorací za nová kněžská a řeholní povolání povedou bratři františkáni, v 16:30 mši svatou bude celebrovat P. Jakub Sadílek OFM – provinciál bratři františkánů;

– v sobotu bude sobotní památka Panny Marie;

– příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí; Pozor! Odpolední mše svatá začne výjimečně o půl hodiny dřív, začne už v 16:00 hodin.

 

 

 

Aktuality:

Katechumenát a příprava na svátost biřmování – katechumeni a biřmovanci budou mít společnou přípravu každé pondělí od 19:00 v sále na faře (Jugoslávská 27), příprava začne od 15. října (Pozor! Změna z původního termínu 1.10.).

Slavnost 125. výročí posvěcení kostela a žehnání opravených varhan –

֍ neděle 7. října 2018

  • odpolední mše svatá bude výjimečně v 16:00 hodin!
  • od 18:00 hodin Vás zveme na varhanní koncert MgA. Jakuba Janšty, varhaníka kostela sv. Františka z Assisi (u křižovníků). Vstupenky bude možné zakoupit u vchodu do kostela – doporučené vstupné 150,-Kč za osobu. Záštitu nad koncertem převzal ministr kultury ČR a Městská část Praha 2.
  • Po koncertě bude následovat přednáška o proběhlém restaurování varhan a následně komentovaná prohlídka varhan – prohlídky budou zřejmě dvě, protože kapacita kůru je maximálně 30 osob na jednu prohlídku. V případě většího zájmu o komentovanou prohlídku budou nabídnuty, po dohodě s našimi varhaníky, další termíny prohlídek.

֍ pondělí 8. října 2018

  • od 16:30 Vás zveme na pontifikální mši svatou ke 125. výročí posvěcení kostela, mše bude spojená s žehnáním restaurovaných varhan. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Mši svatou bude doprovázet Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením Jakuba Zichy, vystoupí Stanislava Jirků – mezzosoprán a František Zahradníček – oba sólisté Národního divadla, na varhany zahraje Jan Kalfus, profesor Pražské konzervatoře. Při bohoslužbě zazní vybrané části děl Antonína Dvořáka: Svatá Ludmila (op. 71) a Biblické písně (op. 99).

Personální změny ve farnosti – během měsíce října dojde k personálním změnám v naší farnosti. Náš řeholní představený, nový strahovský opat, rozhodl, že P. Stanislav odejde na nové působiště a na jeho místo přijde jako farář P. Jakub Berka, O.Praem., který doposud působil ve farnosti Praha – Nebušice. P. Zachariáš bude nadále farním vikářem a P. Pavel výpomocným duchovním.

 

Pro připomenutí:

Památní medaile k 125. výročí posvěcení kostela v předsíni našeho kostela najdete prodejní automat na pamětní medaile, kde si můžete zakoupit za cenu 2 EUR nebo 50,-Kč pamětní medaili k 125. výročí posvěcení našeho kostela. Výpůjčku automatu na medaile pořídil na své náklady Spolek přátel kostela sv. Ludmily.

Stojan na votivní svíčky – vhazujte mince pouze v hodnotě 10, 20 a 50 Kč (drobnější mince automat nebere).

Průvodce po našem kostele – v sakristii dostanete malý průvodce po našem kostele, zatím v české a anglické verzi – za 30,-Kč nebo za 1,50 EUR.