Ohlášky na neděli 4.6. – slavnost Seslání Ducha Svatého

Farní ohlášky (4.6. – 11.6.2017)
Liturgický kalendář:
– dnes slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého, touto slavnosti končí doba velikonoční;
– v pondělí bude památka sv. Boniface, biskupa a mučedníka;
– v úterý slavnost sv. Norberta, zakladatele našeho řádu;
– ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
– v sobotu bude sobotní památka Panny Marie;
– příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice;
Aktuality:
Ministrantská schůzka – bude v úterý po mši svaté v 16:30.
Výuka náboženství – výuka náboženství do konce školního roku se ruší; v novém školním roce bude výuka náboženství probíhat: pro 1. stupeň ZŠ v úterý od 15:00, pro 2. stupeň ZŠ ve středu od 15:00.
Noc kostelů – v pátek 9. června Vás zveme na další ročník Noci kostelů; program v našem kostele začne od 17:20 přednáškou „Problém zla, filosofická mystika a křesťanská konverze vůle podle sv. Augustina“, přednášejícím bude doktor filosofie Václav Němec s FF UK.
Další program:
18:15 – 19:00 Gregoriánská schola od sv. Ludmily
19:15 – 20:00 Komentovaná prohlídka kostela I.
20:15 – 21:00 Barokní písně k poslechu i rozjímání – Schola od sv. Ludmily
21:15 – 22:00 Komentovaná prohlídka kostela II.
22:00 – 23:00 Hodinka pro ztišení a modlitbu
Kdo by se chtěl zapojit do organizačního týmu, prosíme, aby se přihlásil v sakristii.

Hlídání kostela během měsíců červen-srpen – od pondělí 5. června bude kostel zpřístupněn i během dne od 9:00 do 16:00, je zajištěno hlídání ve dnech pondělí až sobota do konce letních prázdnin.
„Výchova a hodnoty“ – ve dnech 19.-25. června 2017 ve vybraných pražských kostelích bude probíhat akce pod názvem „Výchova a hodnoty“ určena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a pro žáky středních škol; v našem kostele akce bude probíhat od pondělí 19. 6. do pátku 23.6. od 9:00 do 15:00; pro přihlášené školy jsou připravená následující témata: 1. – 5. třídu ZŠ téma „U rodinného stolu – Přemyslovci byli také rodina…“; pro 6. – 9. Třídu ZŠ téma „U rodinného stolu – víra sv. Ludmily a její rodiny a symbolika kostela“; více informací najdete na: www.vychova-hodnoty.cz;
Slavnost Těla a Krve Páně v Praze – arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP zve všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 15. června 2017 v 17:00 hod. bude pražský arcibiskup sloužit ve svatovítské katedrále slavnou mši svatou, po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence, třetím na Karmelu sv. Josefa, čtvrtým oltářem u nově opraveného mariánského sloupu na Hradčanském náměstí. Informaci, zda bude pro účastníky mše svaté v katedrále otevřen zvláštní vchod na Pražský hrad, zatím nemáme. Počítejte s časovým zdržením k bezpečnostní prohlídce u vstupu do areálu Pražského hradu.