Oslavy sv. Ludmily v našem kostele

V předvečer poutní slavnosti sv. Ludmily – v úterý 15. 9. od 19 hodin proběhne Koncert pro českou kněžnu. Účinkuje symfonický orchestr Harmonia Praga pod vedením dirigenta Štefana Britvíka. Zazní ve světové premieře Mše d moll od Jakuba Jana Ryby.

Ve středu 16. 9. 2020 jste srdečně zváni na slavnou poutní mši svatou ke cti sv. Ludmily, kterou bude sloužit strahovský opat Daniel Janáček, OPraem. V závěru bohoslužby bude představen jubilejní kalendář na rok 2021, kdy si připomínáme 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily.