Farní ohlášky na neděli 21.října

Dnešní neděle je 29.v mezidobí, při které zvlášť vzpomeneme  na misie.Během všech bohoslužeb vykonáme sbírku na pomoc misionářům. Mše sv.jsou jako obvykle v 9 hodin, v 11 za farnost a v 16,30 hodin. V pondělí 22.10 je památka sv. Jana Pavla II. V úterý památka sv. Jana Kapistránského, ve středu biskupa sv.Antonína Maria Klareta, v […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 14. října 2018

Mše svaté jsou jako obvykle. V neděli je mše svatá v 9:00, 11:00 a  v 16:30. Při farní bohoslužbě v 11:00 se rozloučíme s P. Stanislavem, který po 15 letech obětavé služby přechází na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce. Díky za vše! V pondělí – památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V […]

Celý článek

Náš kostel na Signal Festivalu

Již po páté  byl náš kostel sv. Ludmily  ve hře světel, stínů a obrazů. Povedlo se! Díky všem, kteří se na tom podíleli!  

Celý článek

Fotografie ze svěcení varhan 8. října 2018

Dne 8. října pan kardinál Dominik Duka u příležitosti 125. výročí posvěcení  našeho kostela požehnal renovované varhany. Byla to veliká událost a proto přijměte malou reportáž. Originály  fotografií můžete vidět zde.

Celý článek

Personální změny ve farnosti

Během měsíce října dojde k personálním změnám v naší farnosti. Náš řeholní představený, nový strahovský opat, rozhodl, že P. Stanislav  po patnácti letech působení ve farnosti sv. Ludmily odejde na nové působiště a na jeho místo přijde jako farář P. Jakub Berka, O.Praem., který doposud působil ve farnosti Praha – Nebušice. P. Zachariáš zůstává nadále farním vikářem […]

Celý článek

Změna termínu přípravy katechumenů a přípravy na biřmování

Katechumeni a biřmovanci budou mít společnou přípravu každé pondělí od 19:00 hodin v sále na faře v Jugoslávské 27. Příprava začne v pondělí 15. října 2018 (změna oproti původnímu termínu 1.10.).

Celý článek

Ohlášky na neděli 30. září 2018

  Farní ohlášky (30.9. – 7.10.2018) Liturgický kalendář: – Dnes slavíme 26. nedělí v liturgickém mezidobí; při všech bohoslužbách proběhne svatováclavská sbírka na církevní školství; – v pondělí bude památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; – v úterý památka svatých andělů strážných; – ve čtvrtek památka sv. Františka z Assisi; – v pátek bude 1. pátek […]

Celý článek