Život naší farnosti od 19.neděle v mezidobí ke dvacáté neděli

V pondělí si připomeneme památku sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, v  úterý sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta, kněze, mučedníků. Ve středu památku sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek  je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V úterý 13. srpna bude v 16.30 koncelebrovaná mše sv. obětována za kněze stojícího nejdelší dobu v čele svatoludmilské farnosti […]

Celý článek

Život farnosti od 16. neděle v mezidobí do 19. neděle

Pořad bohoslužeb po dobu prázdnin, tedy po cely červenec a srpen, se nemění. Během této doby nejsou nedělní mše sv. v 9 hodin. 21.7. je 16. neděle v mezidobí. V pondělí si připomínáme památku svaté Marie Magdaleny, v úterý je svátek svaté Brigity Švédské, patronky Evropy. Ve čtvrtek je svátek svatého Jakuba, apoštola, a v pátek svaté […]

Celý článek

Tři připomenutí historie kostela a farnosti během srpna 2019

V úterý 6. srpna na svátek Proměnění Páně na hoře Tábor vzpomeneme při mši sv. v 16.30 na tři ředitele kůru našeho chrámu: věhlasného pěvce Prozatímního a poté Národního divadla, přítele Bedřicha Smetany Karla Čecha, hudebního skladatele především chrámové hudby a pedagoga Vojtěcha Říhovského a rovněž skladatele a vynikajícího varhanního improvizátora Josefa Trumpuse. Každý z nich působil […]

Celý článek

Život farnosti od 15.neděle v mezidobí k šestnácté…

V pondělí je památka  sv.Bonaventury, biskupa a učitele církve. V úterý je památka Panny Marie Karmelské. Ve středu si připomeneme bl. Česlava a sv.Hyacinta. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděle je 16.v mezidobí. Mše svaté jsou v obvyklém pořadí, jen v neděli během července a srpna není  mše sv. v 9 hodin. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 14.neděle v mezidobí k patnácté…

PŘIJMĚTE UPOZORNĚNÍ– o prázdninách – po celý červenec a srpen není mše sv. v 9 hodin. Ostatní bohoslužby t.j. v 11 a v 16.30 hodin jsou beze změny. Přejeme dobré prožití prázdnin a času dovolených  V úterý 9.července  si připomeneme 185 let od narození vynikajícího spisovatele a básníka Jana Nerudy. Ve čtvrtek 11.července je svátek […]

Celý článek

Víkendový pobyt v klášteře pro dívky a mladé ženy

Sestry premonstrátky srdečně zvou na víkendový pobyt v klášteře pro dívky a mladé ženy. Téma: Navštívení, Premonstrátská spiritualita Kdy: 18.–21. 7. 2019 Kde: klášter sester premonstrátek, Sv. Kopeček u Olomouce Viz také podrobný program.

Celý článek

Život farnosti od 13.neděle ke čtrnácté…

Dnes si připomínáme 120 let od narození kardinála Františka Tomáška. Ve středu oslavíme svátek sv.Tomáše, apoštola, ve čtvrtek je památka sv.Prokopa, je to v předvečer Slavnosti sv.Cyrila a Metoděje. Mše sv. v 16.30 hodin bude sloužena u bočního oltáře sv.Cyrila a Metoděje v pravé chrámové lodi. V pátek je  Slavnost sv.Cyrila a Metoděje, zároveň je […]

Celý článek