Petr Kořínek: Anděl pokoje – světová premiéra

Srdečně vás zveme na koncert, který se uskuteční v kostele sv. Ludmily ve středu 23. 6. 2021 od 20 hodin.

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 11. neděle v mezidobí k dvanácté….

V úterý při mši sv.v 16.30 hodin bude účinkovat smyčcový kvartet. Hudbou a zpěvem doprovodí tuto bohoslužbu. Ve čtvrtek Vás zveme v19 hodin na recitačně-hudební pořad LUDMILINO MEMENTO. V sobotu je památka sv.Jana Nepomuka Neumanna, biskupa. Příští neděle je 12.v mezidobí.Pro naší farnost je DNEM SV.LUDMILY. V 11 hodin bude slavena mše sv.ke cti sv.Ludmily […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 10.neděle v mezidobí k jedenácté neděli…

Ve středu je památka sv.Efréma,jáhna a učitele Církve.V pátek SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 11.v mezidobí a při mši sv. v 11 hodin 4 chlapci přistoupí poprvé ke Stolu Páně.Na tuto slavnost také zveme všechny děti, aby se s námi radovaly. Před kostelem je velmi […]

Celý článek

Život naší farnosti od slavnosti Nejsvětější Trojice k 10.neděli v mezidobí…

V pondělí je svátek Navštívení Panny Marie, v úterý památka sv.Justina, mučedníka. Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. Zveme Vás na prožití této slavnosti do katedrály v 17 hodin. V sobotu je památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 10. v mezidobí a zároveň si připomínáme svátek sv.Norberta. Mše sv. v 11 hodin bude […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od Hodu Božího Svatodušního ke slavnosti Nejsvětější Trojice…

V pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve, ve středu je památka sv.Filipa Neriho, kněze. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze. V sobotu je památka Panny Marie a také památka sv.papeže Pavla VI. Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. O této slavnosti v 11 hodin zavítá mezi nás otec biskup Václav […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 7.neděle velikonoční ke slavnosti Seslání Ducha Svatého…

Dnes si připomínáme svátek sv.Jana Nepomuckého. V úterý je 101 let od narození sv.papeže Jana Pavla II.Mše sv. bude sloužena k jeho cti a bude ji doprovázet smyčcový kvartet. Ve čtvrtek je památka Klementa Maria Hofbauera.V sobotu je vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého a v neděli naplno prožijeme tuto slavnost. NOC KOSTElů v naší farnosti […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 6.neděle velikonoční k sedmé…

Ve středu je svátek posvěcení naší katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha.Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně.Začíná novéna k Duchu Svatému. V pátek je svátek sv.Matěje, apoštola a v neděli je 7.neděle velikonoční. MÁJOVÉ v našem kostele jsou každý den po mši sv.v 16.30 hodin, kromě pátku a neděle. Příprava dětí na první sv.přijímání je každou […]

Celý článek