Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 4.neděle velikonoční -neděle Dobrého pastýře až k páté…

Dnes se modlíme za nová kněžská a řeholní povolání. Mše sv. jsou v obvyklém pořadí. Ve středu si připomínáme památku sv.Petra Chanela, kněze a sv.Ludvíka Marie Grignona z Montfortu,ve čtvrtek svátek sv.Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy, v pátek sv.Zikmunda a papeže Pia V. V Sobotu je památka sv.Josefa dělníka a začínají májové pobožnosti. […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 3.neděle velikonoční ke čtvrté, k neděli Dobrého pastýře…

Mše svaté v tomto týdnu jsou jako obvykle. V pátek je svátek sv.Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona naší arcidiecéze.V sobotu je památka sv.Jiří, mučedníka a v neděli je 4.neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře. Den modliteb za kněžská povolání. Kostel je každý den otevřený od 12 hodin do 16.30 hodin, kdy navazuje odpolední mše sv. […]

Celý článek

Náš život v naší farnosti u sv.Ludmily v jejím jubilejním roce od neděle Božího milosrdenství ke třetí velikonoční neděli…

Mše svaté v tomto týdnu jsou jako obvykle. Kostel je každý den otevřený od 12 hodin do 16.30 hodin, kdy navazuje odpolední mše sv. V tuto neděli začíná příprava dětí na první sv.přijímání. Pravidelná příprava je po mši sv. v neděli v 11 hodin. Na vyprávění o Pánu Bohu a o víře zveme i ostatní […]

Celý článek

Svatý týden a Velikonoce v naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily 2021

Dnes Květnou nedělí otevíráme Svatý týden. Mše sv. jsou jako obvykle a přidáváme další mši sv. v 17.30 hodin. V 15.45 hodin se modlíme Křížovou cestu. Kapacita našeho kostela je 500 účastníků. Na základě vládních opatření je možná účast 10 procent, to je 50. Prosíme o laskavé dodržování tohoto počtu. Děkujeme, že respektujete všechna hygienická […]

Celý článek

Čím žijeme v jubilejním roce sv.Ludmily od 5. neděle v mezidobí až ke Květné neděli…..

V tuto neděli a také na Květnou neděli i na Hod Boží velikonoční přidáváme jednu mši sv. a to v 17.30 hodin. Kapacita našeho kostela je 500 účastníků. Na základě vládních opatření je možná účast 10 procent,to je 50.Prosíme o laskavé dodržování tohoto počtu. Děkujeme, že respektujete všechna hygienická opatření. Ve čtvrtek je slavnost Zvěstování […]

Celý článek

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 4.neděle postní k páté…

Putovní ikona sv.Ludmily v příštím týdnu bude přenesena do farnosti sv.Prokopa v Praze – Stodůlky. Náš kostel je každý den od 12 hodin do 16.30 otevřený k osobní modlitbě. Pak následuje jako obvykle mše sv. Kapacita kostela je 40 účastníků na bohoslužbě, prosíme o laskavé dodržení tohoto počtu. MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY je vždy v pátek […]

Celý článek