Život naší farnosti od 19. neděle v mezidobí ke dvacáté…

Dnes si připomínáme také památku sv.Terezie Benedikty od Kříže, Edity Steinové. V pondělí je svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka. V úterý památka sv.Kláry, v pátek je památka sv.Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka. V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V 10 hodin bude v Týnském chrámu slavná mše sv a po skončení pan kardinál […]

Celý článek

Život naší farnosti od 18.neděle v mezidobí k devatenácté

V úterý je památka svatého kněze Jana Maria Vianneye. Ve středu je památka Panny Marie Sněžné,ve čtvrtek svátek Proměnění Páně.V pátek je první pátek v měsíci a v sobotu je památka sv. Dominika. Příští neděle je 19. neděle v mezidobí. Ve čtvrtek 6. srpna v 19 hodin Vás zveme na varhanní koncert polského varhaníka Dr. Michała Szostaka. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 17.neděle v mezidobí k osmnácté…

V pondělí si připomínáme památku sv.Gorazda a druhů, žáků sv.Metoděje. Ve středu je památka sv.Marty, v pátek sv.Ignáce z Loyoly, zakladatele Jezuitů. V sobotu památka sv. Alfonsa Maria z Liguori, biskupa a učitele Církve, zakladatele Redemptoristů. Příští neděle je 18.neděle v mezidobí. Rádi Vás zveme na varhanní koncert ve čtvrtek 6.8. k nám do kostela. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 16.neděle v mezidobí k sedmnácté…

Ve středu je svátek sv. Marie Magdalény, ve čtvrtek sv.Brigity švédské, řeholnice a patronky Evropy.V sobotu je svátek sv.Jakuba, apoštola. V neděli je 17.neděle v mezidobí. V úterý 21. července 2020 v 17.30 hodin proběhne v kostele sv. Ludmily přednáška Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie Volksoper Wien, věnovaná tvůrcům chrámové výmalby v nazarénském stylu – […]

Celý článek

Život naší farnosti od slavnosti sv.Cyrila a Metoděje až k 16. neděli v mezidobí…

Od příští neděle  12. července přecházíme na prázdninový režim. To znamená, že mše sv. budou jen v 11 hodin a v 16. 30 hodin. To je v průběhu července a srpna. Od září se opět vrátíme k pravidelnému pořadu. V pondělí je památka sv.Marie Goretti, v sobotu je svátek sv.Benedikta, opata, patrona Evropy. Další neděle […]

Celý článek

Život naší farnosti od 13.neděle v mezidobí ke slavnosti sv.Cyrila a Metoděje…

V pondělí je slavnost apoštolů sv.Petra a Pavla. Na Vyšehradě v 18 hodin bude slavná mše sv. k jubileu 950 let od založení Vyšehradské kapituly. V pátek je 1.pátek v měsíci a je to svátek sv. apoštola Tomáše. V naší farnosti je to Den modliteb za rodiny a duchovní povolání. Ve 14 hodin je výstav […]

Celý článek

Přednáška o vídeňských malířích K. a J. Jobstových

V úterý 21. července 2020 v 17.30 hodin proběhne v kostele sv. Ludmily přednáška Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie Volksoper Wien, věnovaná tvůrcům chrámové výmalby v nazarénském stylu – vídeňským umělcům Karlu Jobstovi (1835–1907) a jeho synovci Johannu Jobstovi. Po přednášce následuje komplexní prohlídka maleb s odborným výkladem o všech zobrazených postavách a […]

Celý článek