Život naší farnosti od 23. neděle v mezidobí ke dvacáté čtvrté…

V pondělí 7.9. je po odpolední mši sv. závěrečná přednáška P.Zachariáše o Eucharistii. V úterý je svátek Narození Panny Marie, ve středu si připomínáme sv. Petra Klavera, kněze, ve čtvrtek bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příště neděle je 24.neděle v mezidobí. Dnes v 19 hodin  začíná 2.ročník […]

Celý článek

První pátek s pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou OP

Na první pátek 4.9. od 14 hodin začíná pravidelný program Dne modliteb za duchovní povolání a za rodiny. Ve 14 hodin vystavíme k tiché modlitbě Nejsvětější Svátost Oltářní, v 15 hodin je Korunka Božího milosrdenství, od 15.30 hodin společná adorace, kterou vedou sestry sv. Karla Boromejského a v 16.30 hodin mši sv. celebruje náš arcibiskup, […]

Celý článek

Nedělní varhanní hudba 2020

Přijměte pozvání na 2. ročník festivalu Nedělní varhanní hudba do kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech v Praze. Změna programu! Kvůli koronavirovým opatřením nás bohužel nenavštíví německý varhaník Jürgen Essl. Koncert 18. října je bohužel kvůli aktuální situaci zrušen. Plakát ke stažení (PDF), událost na Facebooku

Celý článek

Život naší farnosti od 20.neděle v mezidobí ke 23. neděli…

Ve čtvrtek  20.8. je památka sv.Bernarda, opata a učitele církve, v pátek sv. Pia X. papeže, v sobotu je památka Panny Marie Královny. 23.8.je 21. neděle v mezidobí.V pondělí svátek sv.Bartoloměje, apoštola.Ve čtvrtek 27.8 je památka sv.Moniky, v pátek slavnost sv.Augustina, biskupa a učitele církve, v sobotu památka Umučení sv.Jana Křtitele a v neděli je […]

Celý článek

Život naší farnosti od 19. neděle v mezidobí ke dvacáté…

Dnes si připomínáme také památku sv.Terezie Benedikty od Kříže, Edity Steinové. V pondělí je svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka. V úterý památka sv.Kláry, v pátek je památka sv.Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka. V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V 10 hodin bude v Týnském chrámu slavná mše sv a po skončení pan kardinál […]

Celý článek

Život naší farnosti od 18.neděle v mezidobí k devatenácté

V úterý je památka svatého kněze Jana Maria Vianneye. Ve středu je památka Panny Marie Sněžné,ve čtvrtek svátek Proměnění Páně.V pátek je první pátek v měsíci a v sobotu je památka sv. Dominika. Příští neděle je 19. neděle v mezidobí. Ve čtvrtek 6. srpna v 19 hodin Vás zveme na varhanní koncert polského varhaníka Dr. Michała Szostaka. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 17.neděle v mezidobí k osmnácté…

V pondělí si připomínáme památku sv.Gorazda a druhů, žáků sv.Metoděje. Ve středu je památka sv.Marty, v pátek sv.Ignáce z Loyoly, zakladatele Jezuitů. V sobotu památka sv. Alfonsa Maria z Liguori, biskupa a učitele Církve, zakladatele Redemptoristů. Příští neděle je 18.neděle v mezidobí. Rádi Vás zveme na varhanní koncert ve čtvrtek 6.8. k nám do kostela. […]

Celý článek