Život naší farnosti od neděle Gaudete ke 4.neděli adventní

Dnes po  všech bohoslužbách naše sestry františkánky pořádají dobročinnou akci: Milí farníci, s laskavým dovolením místních duchovních správců opět po mších sv. nabízíme k zakoupení perníkové vánoční svícny. Výtěžek z jejich prodeje poputuje do Nadačního fondu Křesťanského domova mládeže, ze kterého jsme minulý rok také díky Vaší štědrosti mohly podpořit sociálně slabé dívky tím, že […]

Celý článek

Život farnosti od druhé advetní neděle ke třetí, zvané Gaudete…

V pondělí oslavíme svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie, ve čtvrtek je památka Panny Marie Guadalupské, v pátek památka sv. Lucie a v sobotu památka sv.Jana od Kříže. Každé úterý a čtvrtek jsou v 6 hodin ráno u oltáře Panny Marie roráty. V úterý 10. 12. v 19 hodin je další pokračování Katecheze dospělých. Pátým tématem […]

Celý článek

Nedělní varhanní recitál Martina Moudrého

Přijměte pozvání na varhanní recitál Martina Moudrého. Koncert se koná v neděli 8. 12. v 19:00 v kostele sv. Ludmily, pořadatelem je Konzervatoř Jana Deyla. Na programu zazní dvě nejrozsáhlejší varhanní díla Maxe Regera: op. 73 (Variace a fuga na originální téma fis moll) a op. 127 (Introdukce, passacaglia a fuga e moll). Vstupné dobrovolné.

Celý článek

Život naší farnosti od 1.adventní neděle…

Každé úterý a čtvrtek  v 6 hodin ráno jsou v našem kostele barokní roráty. Mše sv.je sloužena u oltáře Panny Marie a po skončení jste zvání do sakristie na šálek kávy či čaje. V úterý je památka sv.Františka Xaverského a v pátek sv.Mikuláše, v sobotu sv.Ambrože, biskupa a učitele církve. V pátek 6. je první […]

Celý článek

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA u sv.Ludmily

Zveme Vás na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční na faře v sobotu 7.12.2019. Přednášky začínají  od 9:00 a v 10:30hod. Tématem „Tajemství hořčičného zrna“ Vás provede s.Siarda L. Trochtová, S.Praem. Duchovní obnova bude zakončena v poledne modlitbou Anděl Páně. Zůstat doma by byla chyba 🙂  

Celý článek

Život naší farnosti od Slavnosti Ježíše Krista Krále k 1. neděli adventní

Dnes vykonáme sbírku na opravu kostela. V minulém týdnu byla dokončena výměna břidlicové krytiny nad sakristii.Celkové náklady činí 480 tisíc. V létě pokračovaly práce na opravě soklu kostela. Tato oprava si vyžádala 220 tisíc. Děkujeme Vám za Vaši pomoc i zájem. V pondělí si připomínáme Sv.Kateřinu Alexandrijskou, pannu  a mučednici. V 19 hodin je opět […]

Celý článek

Roráty 2019

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily zve na rorátní mše sv., na nichž zazní nejen barokní adventní zpěvy v podání Svatoludmilské scholy. Roráty se konají každé úterý a čtvrtek během adventní doby (od 3. prosince) od 6.00. Poslední roráty proběhnou na Štědrý den v 8.00. Po každé rorátní mši následuje společná snídaně v sakristii.

Celý článek