Zavítejte k nám…

NÁŠ KOSTEL JE DENNĚ OTEVŘENÝ od 12 hodin do 17 hodin k osobní modlitbě. V NEDĚLI od 14 hodin do 17 hodin. Kvůli malému počtu (6) jsou mše svaté slouženy soukromě. Pokud někdo z našich věřících má rezervovanou mši sv s vlastním úmyslem tak, jak je zapsána v deníku v sakristii a chtěl by se […]

Celý článek

Život naší farnosti od 28.neděle v mezidobí ke dvacáté deváté…

NADĚJI ŽÍT a NADĚJI DÁVAT… Drazí a mílí, všichni vnímáme situaci, ve které jsme.Nic nezlehčujeme ani nic nepřeceňujeme.Pokud nám Pán Bůh nepomůže, nepomůže nám nikdo.Dobrý Bůh nám dal rozum a potřebnou citlivost…S tím musíme vyjít v době, která je. Od pondělí na 14 dní dochází k tomu, že počet účastníků bohoslužeb je omezen na 10.Je […]

Celý článek

Život naší farnosti od 27.neděle v mezidobí ke dvacáté osmé…

Dnes  je 27. v mezidobí. V 9 hodin je mše sv. v latinském jazyce a v 11 hodin je mše sv. pro děti. Ve středu 7. října je památka Panny Marie Růžencové. Ve čtvrtek 8.října si při mši sv. v 16.30 hodin připomeneme 127 let od posvěcení našeho kostela sv.Ludmily. V neděli 11. října je 28. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 25. neděle v mezidobí ke dvacáté šesté…

Dnes při mši svaté v 11 hodin zazní Missa  Sancti Wenceslai od V.A.Michny v podání Harmonia delectabilis. Večer  v 19 hodin Vás zveme na již druhý koncert našeho varhanního festivalu.Účinkuje Drahoslav Gric. V pondělí je svátek sv.Matouše, apoštola  evangelisty, ve středu památka P.Pia z Pietrelciny, kněze. V sobotu je památka sv.Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů […]

Celý článek

Život naší farnosti od 24. neděle v mezidobí ke dvacáté páté…

Zítra je svátek Povýšení sv. Kříže, v úterý památka Panny Marie Bolestné, ve středu slavnost sv.Ludmily a v sobotu památka Panny Marie. Zítra v pondělí od 10 hodin do 16 hodin je velká brigáda na úklid kostela. Rádi bychom  důkladně vyčistili celý kostel. Bez Vaší pomoci se ale neobejdeme. Prosím, přijďte podle Vašich možností,  během […]

Celý článek

Oslavy sv. Ludmily v našem kostele

V předvečer poutní slavnosti sv. Ludmily – v úterý 15. 9. od 19 hodin proběhne Koncert pro českou kněžnu. Účinkuje symfonický orchestr Harmonia Praga pod vedením dirigenta Štefana Britvíka. Zazní ve světové premieře Mše d moll od Jakuba Jana Ryby. Ve středu 16. 9. 2020 jste srdečně zváni na slavnou poutní mši svatou ke cti sv. Ludmily, […]

Celý článek

Život naší farnosti od 23. neděle v mezidobí ke dvacáté čtvrté…

V pondělí 7.9. je po odpolední mši sv. závěrečná přednáška P.Zachariáše o Eucharistii. V úterý je svátek Narození Panny Marie, ve středu si připomínáme sv. Petra Klavera, kněze, ve čtvrtek bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příště neděle je 24.neděle v mezidobí. Dnes v 19 hodin  začíná 2.ročník […]

Celý článek