Život farnosti od Svatého týdne až k neděli Božího milosrdenství

Od Květné neděle do Škaredé středy budeme každý den od 16 hodin do 19 hodin zpovídat. Prosíme, využijte tuto možnost. Nenechávejte, prosíme, svatou zpověď na poslední  chvíli. O 5.neděli postní se uskutečnila akce na podporu misií Misijní koláč.Vybrala se úctyhodná částka a jménem naší farnosti  posíláme na účet papežských misijních děl  19.000 Kč. Akce  se povedla! Děkujeme všem […]

Celý článek

Život farnosti od 5.neděle postní ke Květné – Pašijové neděli

Dnes odpoledne ve 14.30 hodin Vás zveme na svatopostní duchovní zastavení v našem kostele. Meditaci se zpěvem povedou farníci od Panny Marie před Týnem. V sobotu 13.4. Vás zveme na faru do Jugoslávské ulice na FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU, kterou povede vynikající biblista,náš premonstrátský spolubratr P. Jindřich Nepomuk Löffelmann OPraem. z milevské komunity, farář z Lašovic […]

Celý článek

Život farnosti od 4.neděle postní k páté neděli zvané „Smrtná“

Dnešní neděle se nazývá Laetare – radujte se! V tento den se objevují na oltáři květiny a kněží oblékají růžové roucho. Vše symbolizuje blížící se Velikonoce. Dnešní sbírka je věnována na nové ozvučení, které se v tomto týdnu pořídilo a nyní se vše upravuje. Děkujeme za Vaší štědrost. Dnes v 18 hodin jste všichni srdečně […]

Celý článek

Život farnosti od 3.neděle postní a dál…

V pondělí 25.března je slavnost Zvěstování Páně. Slavná mše sv. je jako obvykle v 16.30 hodin. Před každou bohoslužbou se zpovídá. Modlitba křížové cesty je každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli od 15.45 hodin. Příští neděli 31. března na  4. neděle postní bude mše sv. v 11 hodin obětována za prvního faráře […]

Celý článek

Život farnosti od 2.neděle postní ke třetí postní neděli

Po celý svatopostní čas se modlíme každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli před odpolední mši sv. v 15.45 hodin Křížovou cestu. V úterý slavíme Slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie. Slavná bohoslužba je jako obvykle v 16.30 hodin.    

Celý článek

Život farnosti od 1.neděle postní ke druhé postní

Ve středu 13.března si připomínáme výroční den zvolení Svatého otce Františka.Pamatujme na něj v modlitbách. V tento středeční den v 19 hodin se na faře sejde pastorační a ekonomická rada. Příští neděle je druhá postní. V patek po mši sv. v 16.30 hodin se modlíme Křížovou cestu a v neděli od 15.45 hodin. Během modlitby […]

Celý článek

Život farnosti od 8.neděle v mezidobí k 1.postní neděli

Na popeleční středu je přísný půst. Všichni se postíme od masa a dospělí zachovávají půst újmy – to znamená jen jednou dosyta se najíst.  Prosíme zachovejme postní kázeň. Pomůžeme nejen sobě, ale i svému okolí. Mše sv. s udělováním popelce na popeleční středu je jako obvykle v 16.30 hodin. Od popeleční středy se objeví vzadu […]

Celý článek