Život naší farnosti od slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ke 22.neděli v mezidobí v jubilejním roce sv.Ludmily…

V pátek 20.8. je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, v sobotu památka sv.Pia X., papeže. Příští neděle je 21.v mezidobí. Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin. Kostel je pravidelně otevřený od 11 hodin do odpolední mše sv. V úterý 24.8. je […]

Celý článek

Koncert pro českou kněžnu

Městská část Praha 2 a Římskokatolická farnost u sv. Ludmily na Vinohradech Vás srdečně zvou na slavnostní Koncert pro českou kněžnu, který se uskuteční 5. září 2021 od 19 hodin na náměstí Míru v Praze 2.

Celý článek

Pokračují Strahovská nocturna

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově Vás zve na pokračování cyklu Strahovská nocturna. 2. Strahovské nocturno se uskuteční v neděli 15. 8. od 19:30. 3. Strahovské nocturno proběhne v neděli 29. 8. rovněž od 19:30.

Celý článek

Národní Svatoludmilská pouť 2021

Přijměte pozvání na Národní Svatoludmilskou pouť na Tetíně, která se uskuteční v sobotu 18. září 2021.

Celý článek

Život naší farnosti od 19. neděle v mezidobí ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v jubilejním roce sv. Ludmily…

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin. Kostel je pravidelně otevřený od 11 hodin do odpolední mše sv. V pondělí je svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. V úterý je svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka. Ve středu sv.Kláry a v […]

Celý článek

Život naší farnosti od 18. neděle v mezidobí k 19. neděli v jubilejním roce sv. Ludmily…

Ve středu je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, ve čtvrtek je památka Panny Marie Sněžné. V pátek je První pátek v měsíci a zároveň svátek Proměnění Páně. V sobotu je památka Panny Marie. Příští neděle je 19. v mezidobí. Na první pátek je Den modliteb za duchovní povolání. Celý program od 14 hodin povede […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv. Ludmily od 16.neděle v mezidobí k sedmnácté…

Ve středu je památka sv.Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve. Ve čtvrtek je svátek Sv.Marie Magdalény, v pátek sv.Brigity, řeholnice, patronky Evropy. V sobotu je sobotní památka Panny Marie a také památka sv.Šarbela Machlúfa, kněze. Příští neděle je 17. v mezidobí. Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, […]

Celý článek