Život naší farnosti od 25.neděle v mezidobí k slavnosti sv.Václava…

V pondělí oslavíme památku kněze sv.Pia z Pietrelciny, ve čtvrtek památku sv.Kosmy a Damiána, mučedníků. V pátek je památka sv.Vincence z Paula, kněze a v sobotu prožijeme slavnost sv. Václava, dědice české země. Dnes v 18,30 hodin je další  koncert z našeho varhanního festivalu Nedělní hudba u sv.Ludmily.Vstupné je 150 Kč a pro seniory 100 […]

Celý článek

Život naší farnosti od 24. neděle v mezidobí až k dvacáté páté

V letošní podzim přináší dvě velká jubilea, a to 140 let Královských Vinohrad a 135 let naší farnosti. U příležitosti tohoto  výročí  vznikl společný projekt naší Městské části Praha 2 a naší farnosti, VELKÝ  KONCERT před kostelem sv. Ludmily pod širým nebem.  Poctu sv. Ludmile a Královským Vinohradům přednese Dvořákův symfonický orchestr pod taktovkou Jaroslava Vodňanského a Kühnův […]

Celý článek

Koncert Pavla Černého v neděli 22. září 2019

Srdečně vás zveme na varhanní koncert Pavla Černého v rámci cyklu Nedělní varhanní hudba, který se uskuteční v neděli 22. září 2019 od 18.30. Uslyšíte skladby Johanna Sebastiana Bacha, Charlese-Marie Widora, Césara Francka, Vojtěcha Říhovského, Maxe Regera a improvizaci Pavla Černého. Vstupenky na koncert budou k dispozici na místě po 150 Kč, pro seniory za 100 Kč. Kompletní program

Celý článek

Život naší farnosti od 23.neděle v mezidobí až k 16.9., kdy oslavíme sv.Ludmilu, patronku našeho chrámu a celých Vinohrad

Byť je 23.neděle, přesto si připomínáme svátek Narození Panny Marie. Ve 20 hodin v našem kostele zazní oratorium o svržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918 PRAŽSKÁ LEGENDA. Autorem je Václav Renč a celé dílo přednese herec Miroslav Gabriel Částek za doprovodu hudby Zdeňka Pololáníka. Představení  je velmi silné a působivé. V úterý je památka […]

Celý článek

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mezi námi

V pátek 6.9., v Den modliteb za rodiny a nová kněžská i řeholní povolání k nám zavítá náš arcibiskup, Dominik kardinál Duka OP. Po společné adoraci v 15.30 hodin, kterou povedou zpěváci a hudebníci, manželé Radovi, bude v 16.30 hodin sloužit mši sv. Srdečně Vás zveme.

Celý článek

Život naší farnosti od 22.neděle v mezidobí do 8. září

Zítra v pondělí v 9 hodin je mše sv. studentů Arcibiskupského gymnázia. Mši sv. na zahájení školního roku budou pro ně slavit otcové dominikáni. V úterý je památka sv.Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve, ve čtvrtek je památka Matky Terezy z Kalkaty, v sobotu památka Panny Marie Za týden v neděli 8.9. je svátek Narození Panny […]

Celý článek

Život naší farnosti od 21.neděle v mezidobí k dvaadvacáté…

V úterý je památka sv. Moniky, ve středu je památka sv. Augustina, ve čtvrtek  památka  Umučení sv. Jana Křtitele a  v sobotu památka Panny Marie. V úterý 27. srpna v den památky sv. Moniky se bude po skončení odpolední mše sv. v cca 17.15 hod. konat komentovaná prohlídka všech nádherných okenních vitráží našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela […]

Celý článek