Život naší farnosti od 6.neděle v mezidobí k sedmé…

Mše sv. na zahájení 14. evropského šampionátu kněží sportovců v halovém fotbale V pondělí 17. února v 19.30 hodin bude v našem kostele sloužena mše sv. s 270 kněžími – sportovci pocházejících z 18 zemí Evropy u příležitosti zahájení šampionátu. Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant. Lavice budou rezervovány pro koncelebrující  kněze.Návštěvníci  bohoslužby musejí počítat s omezením míst k sezení. Děkujeme za […]

Celý článek

Život naší farnosti od 5. neděle v mezidobí k šesté…

V pondělí je památka sv. Scholastiky, panny. V sobotu je sobotní památka Panny Marie a neděli je 6. v mezidobí. Svátek nemocných – úterý 11. února – památka Panny Marie Lurdské Při podvečerní mši sv. budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Vy, kteří máte zájem tuto svátost přijmout, prosím, přihlaste se v sakristii. ________________________________________________________________________________ Mše sv. za zemřelé spoluobčany […]

Celý článek

Život naší farnosti od svátku Uvedení Páně do chrámu – HROMNIC až k páté neděli v mezidobí

V pondělí je památka sv.Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši svaté budeme udělovat svatoblažejské požehnání. Ve středu je památka sv.Agáty, ve čtvrtek sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských  mučedníků. V pátek je první pátek v měsíci a v sobotu je památka Panny Marie a sv. Josefíny Bakhity. Příští neděle je 5.v mezidobí. V pondělí v […]

Celý článek

Život naší farnosti od 3.neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – až k svátku Uvedení Páně do chrámu

V pondělí si připomeneme památku sv.Anděly Mericiové, zakladatelsky řádu sv. Voršily, v úterý památku sv Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, v pátek sv.Jan Boska, zakladatele salesiánů. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Při všech bohoslužbách budeme žehnat svíce. PŘEDNÁŠKA na faře v Jugoslávské […]

Celý článek

Život naší farnosti od 2.neděle v mezidobí ke třetí neděli…

Od soboty probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Zítra je památka sv.Fabiána, papeže a sv.Šebestiána, mučedníka.V úterý je památka sv.Anežky, panny a mučednice, v pátek sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.V sobotu je svátek Obrácení  apoštola sv.Pavla. V úterý je pokračování Katecheze dospělých. 7. zastavení  má název Křesťanský životní styl. Ve středu 22.1. Vás […]

Celý článek

Život naší farnosti od Svátku Křtu Páně až ke 2.neděli v mezidobí…

 Dnes v 18.30 hodin Vás zveme na již Druhý koncert na závěr Vánoc. Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS  s uměleckým vedoucím Jiřím Linhou. Zazní vánoční hudba a koledy. Večer pro nás připravil Spolek přátel kostela sv.Ludmily. Vstupné je dobrovolné. Přijďte a pozvěte své přátelé. Lavice v kostele jsou vytápěny. V pátek je památka sv.Antonína, […]

Celý článek

Život naší farnosti od slavnosti Zjevení Páně až po Svátek Křtu Páně…

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. V pondělí slavnost Tří králů rovněž oslavíme. V úterý 7.1. v 19 hodin je na faře další pokračování Katecheze dospělých. 6. večer má název Církev a moje místo v ní. Příští neděli je Svátek Křtu Páně a končí vánoční doba. Společně obnovíme křestní slib. V […]

Celý článek