Svátost pomazání nemocných v adventu

Svátost pomazání nemocných budeme udělovat při mši svaté v 16:30 v sobotu 16. prosince. Všechny zájemce prosíme, aby nejpozději do pátku 15. prosince nahlásili v sakristii své jméno a příjmení. V minulých letech mnohdy docházelo mezi věřícími k nepochopení významu této svátosti (někdo třeba hned po mazání olejem odcházel z kostela nebo nešel už k […]

Celý článek

První pátek v prosinci

Na první pátek zveme do kostela sv. Ludmily k modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání. Od 14:00 hodin začíná eucharistický výstav, od 15:00 modlíme se korunku k Božímu milosrdenství, v 15:30 začíná adorace za nová kněžská a řeholní povolání – prosincovou adoraci povedou bohoslovci pražského arcibiskupského semináře. Adorace vždy končí (kolem 16:15) slavnostním požehnáním […]

Celý článek

Adventní zpověď

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny zpravidla půl hodiny před začátkem mše svaté.  V případě, že je kněz nepřítomen ve zpovědníci přede mši, je možné se v sakristii domluvit na jiný termín. Před vánočními a velikonočními svátky je zpravidla zvýšený zájem o svátost smíření. Proto budeme u sv. Ludmily zpovídat dodatečně V SOBOTU […]

Celý článek

Roráty u Ludmily

Už tradičně zveme v adventní době do kostela sv. Ludmily na roráty, budou každé úterý a čtvrtek od 6:00 hodin ranních.

Celý článek

Výroba adventních věnců

Výroba adventních věnců proběhne v sobotu 2. prosince od 10.00 hodin v sále na faře (Jugoslávská 27 – 1. p). Chvojí na výrobu věnců si, prosíme, přineste s sebou. Věnce budeme žehnat v neděli při mších v 9.00, 11.00 a 16.30.

Celý článek

Výuka náboženství

Ve středu 29. listopadu výuka náboženství nebude.

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 26. listopadu

Farní ohlášky (26.11. – 3.12.2017) Liturgický kalendář: – dnes je slavnost Ježíše Krista Krále; – ve čtvrtek bude svátek sv. Ondřeje, apoštola; – v pátek 1. prosince budeme slavit 1. pátek v měsíci; v našem kostele bude od 14:00 hodin eucharistický výstav, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 začne adorace za nová kněžská a řeholní povolání, […]

Celý článek