Farní odhlášky na týden od 3.neděle v mezidobí až ke 4. neděli, 3.února 2019

V pondělí je památka sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska, kněze, zakladatele Salesiánů. V pátek je 1. pátek v měsíci. Tento den je u nás vždy věnován modlitbám za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Začínáme tichou adorací ve 14 hodin, v 15 hodin je korunka k […]

Celý článek

Farní ohlášky na týden od 2.neděle v mezidobí do neděle 27.ledna

Dnes při mši sv. v 11 hodin vzpomeneme na  vynikajícího, mnohostranného umělce autora našeho chrámu sv. Ludmily architekta  Josefa Mockera. Ve středu 16.1.tomu bylo 120 let od jeho úmrtí. Odpoledne se koná  komentovaná prohlídka našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty, lektora dramaturgie Volksoper Wien. Posluchači se v rámci prohlídky důkladně seznámí s […]

Celý článek

Mše svatá za architekta Josefa Mockera

Památku vynikajícího, mnohostranného a hluboce zbožného umělce uctíme u sv. Ludmily v neděli 20. ledna v 11 hodin slavnou mší svatou , obětovanou za arch. Josefa Mockera. V týž den odpoledne se koná  komentovaná prohlídka našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty, lektora dramaturgie Volksoper Wien. Posluchači se v rámci prohlídky důkladně seznámí […]

Celý článek

Ohlášky farnosti na týden od neděle Křtu Páně až po 2.neděli v mezidobí

Dnes večer  je v našem kostele Koncert na závěr Vánoc. Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS.  Začátek je v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Upřímně zveme Ve středu 16. ledna uplyne 120 let od úmrtí  tvůrce našeho arciděkanského chrámu sv. Ludmily na Vinohradech  architekta Josefa Mockera / 22. listopadu 1835 Cítoliby u Loun – 16. […]

Celý článek

Farní ohlášky od neděle 6.ledna Slavnosti Zjevení Páně do Svátku Křtu Páně

V dnešní Slavnost Zjevení Páně – Svatých Tří králů při dopoledních bohoslužbách v 9 a v 11 hodin žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. Po celý týden je možné po každé bohoslužbě si odebrat křídu, svěcenou vodu a zrnka kadidla do svého domova a tak požehnat svůj příbytek. Příští neděli končí vánoční doba Svátkem […]

Celý článek

LINHA SINGERS POPRVÉ V NAŠEM KOSTELE SV. LUDMILY

Závěr celé vánoční doby bude patřit vokálně instrumentálními souboru LINHA SINGERS. Jejich špičkový kumšt –  hudební aranžmá a samotné zazpívání koled v úpravě uměleckého vedoucího pana Jiřího Linhy bude velkým zážitkem. LINHA SINGERS budou poprvé vystupovat u nás a my si toho vážíme. Přijďte, pozvěte své přátelé. Hudební krásou tak  přejdeme do všedních dnů a to […]

Celý článek

Novoroční ohlášky

Požehnaný nový rok 2019 všem blízkým i vzdáleným. 🙂 Na první pátek v měsíci, 4.ledna je pravidelný  Den modliteb za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání.Ve 14 hodin je tichá modlitba před Nejsvětější Svátostí Oltářní, v 15 hodin modlitba Korunky Božího milosrdenství, pak následuje společná adorace a v 16.30 hodin biskup Václav Malý bude […]

Celý článek