Roráty budou i letos!

Srdečně vás zveme na rorátní mše sv., které se budou konat, dá-li Pán, od 6. hodiny ranní každý čtvrtek až do konce letošní adventní doby, tedy 10., 17. a 24. prosince. Při rorátech letos zazní adventní zpěvy ze 16. století zharmonizované Bohuslavem Korejsem.

Celý článek

Slovo autora k probíhající výstavě Svaté kněžně

Prožíváme Rok sv. Ludmily… Obrazy zde vystavené jsem namaloval asi před pěti až patnácti lety. Některé z nich byly představeny již jinde – ve Strahovském klášteře, v Národní galerii, nedávno pak v kostele v Klecanech. Ve své práci spojuji dva své hlavní náměty – národní a křesťanský. Ještě jako student jsem tak došel k cyklům českých světců. […]

Celý článek

Čím žijeme v naší farnosti od 1.neděle adventní ke druhé…

Od minulého  pondělí 23. 11. stoupl počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20. Děkujeme za Vaši odpovědnost a kázeň. Především díky za Vaše modlitby… Každý den jsou bohoslužby v 16.30 hodin a v neděli kromě 9., 11. a 16.30. jsme přidali v 18 hodin. Vždy může být  jen 20 účastníků. Prosíme o laskavé respektování. Dnes na  […]

Celý článek

Svatoludmilský kalendář

Svatoludmilský kalendář na rok 2021 je v prodeji za 75 Kč, případně za sponzorskou cena 100 Kč. Kalendář je možné vyzvednout každý den v kostele od 12 do 16 hodin.

Celý článek

Čím žijeme k Adventu

Od pondělí 23. 11. stoupne počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20. Děkujeme za Vaši odpovědnost a kázeň. Především díky za Vaše modlitby… Každý den jsou bohoslužby v 16.30 hodin a v neděli kromě 9., 11. a 16.30. jsme přidali v 18 hodin. Vždy může být  jen 20 účastníků. Prosíme o laskavé respektování. V úterý je […]

Celý článek

Čím žijeme v naší farnosti až do Adventu…

Drazí a milí, věřím, že jste všichni zaregistrovali, že vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES). Podle něj se nyní nacházíme v 5. úrovni ohrožení, což pro nás konkrétně znamená, že  je možné pozvat na bohoslužby až 15 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby. Jistě budete sami pozorně sledovat aktuální stav a doufejme, že v neděli budeme […]

Celý článek

Život naší farnosti od 32.neděle v mezidobí ke třicáté třetí…

Náš kostel je denně otevřený od 12 hodin do 17 hodin a v neděli od 14 hodin do 17 hodin. Od 16 hodin do 17 hodin je přítomen kněz, který Vám rád poslouží sv.zpovědí, duchovním rozhovorem a sv.přijímáním. V pondělí je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v úterý památka  papeže sv. Lva Velikého,ve středu je sv.Martina, […]

Celý článek