Život farnosti od 15.neděle v mezidobí k šestnácté…

V pondělí je památka  sv.Bonaventury, biskupa a učitele církve. V úterý je památka Panny Marie Karmelské. Ve středu si připomeneme bl. Česlava a sv.Hyacinta. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděle je 16.v mezidobí. Mše svaté jsou v obvyklém pořadí, jen v neděli během července a srpna není  mše sv. v 9 hodin. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 14.neděle v mezidobí k patnácté…

PŘIJMĚTE UPOZORNĚNÍ– o prázdninách – po celý červenec a srpen není mše sv. v 9 hodin. Ostatní bohoslužby t.j. v 11 a v 16.30 hodin jsou beze změny. Přejeme dobré prožití prázdnin a času dovolených  V úterý 9.července  si připomeneme 185 let od narození vynikajícího spisovatele a básníka Jana Nerudy. Ve čtvrtek 11.července je svátek […]

Celý článek

Víkendový pobyt v klášteře pro dívky a mladé ženy

Sestry premonstrátky srdečně zvou na víkendový pobyt v klášteře pro dívky a mladé ženy. Téma: Navštívení, Premonstrátská spiritualita Kdy: 18.–21. 7. 2019 Kde: klášter sester premonstrátek, Sv. Kopeček u Olomouce Viz také podrobný program.

Celý článek

Život farnosti od 13.neděle ke čtrnácté…

Dnes si připomínáme 120 let od narození kardinála Františka Tomáška. Ve středu oslavíme svátek sv.Tomáše, apoštola, ve čtvrtek je památka sv.Prokopa, je to v předvečer Slavnosti sv.Cyrila a Metoděje. Mše sv. v 16.30 hodin bude sloužena u bočního oltáře sv.Cyrila a Metoděje v pravé chrámové lodi. V pátek je  Slavnost sv.Cyrila a Metoděje, zároveň je […]

Celý článek

Život farnosti od 12.neděle v mezidobí ke 13.neděli

Dnes v 11 hodin v naší farnosti prožíváme 1.svaté přijímání. 8 dětí poprvé přistoupí ke Stolu Páně.Prosíme, pamatujme na ně ve své modlitbě. Zítra, v pondělí je Slavnost Narození sv.Jana Křtitele. V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Slavná mše sv. je jako obvykle v 16.30 hodin a po ní následuje modlitba litanií k Srdci […]

Celý článek

Život naší farnosti od Slavnosti Nejsvětější Trojice až k 12.neděli v mezidobí,kdy bude první svaté přijímání dětí…..

Dnes v 18.30 hodin je druhý festivalový koncert Nedělní hudba u sv.Ludmily. Za naše varhany usedne brněnský varhaník Petr Rajnoha. Zazní skladby  Josefa Kličky, Vítězslava Nováka, Františka Musila, Zdeňka Pololáníka a Petra Ebena. Přijďte a pozvěte své přátele. Ve středu je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, Čecha, který se stal prvním světcem v USA. Ve čtvrtek […]

Celý článek

Vzpomínka ke 100. výročí úmrtí Adolfa Liebschera

V úterý 11. června 2019 bude od 16.30 hodin sloužena v kostele sv. Ludmily na Vinohradech administrátorem svatoludmilské farnosti P. Jakubem Karlem Berkou O. Praem. mše svatá za zemřelého malíře Adolfa Liebschera. Po jejím skončení v cca 17.15 hodin bude v kostele následovat přednáška Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie Volksoper Wien na téma: Osobnost malíře generace Národního divadla Adolfa […]

Celý článek