Život naší farnosti od svátku Svaté Rodiny ke slavnosti Zjevení Páně

Dnes po odpolední mši sv. cca v 17.30 hodin je komentovaná prohlídka našeho betléma. Bude nás provázet Mgr. Michael Soukup. V úterý 31. 12. v 16.30 Hodin je děkovaná mše svatá za uplynulý rok 2019. Na 1.pátek v měsíci je od 14 hodin pravidelný duchovní program Dne modliteb za rodiny a kněžská i řeholní povolání. […]

Celý článek

VÁNOCE U NÁS

Na Štědrý den v 8 hodin budou u hlavního oltáře poslední roráty. Slavnost Narození Páně otevřeme odpolední mši sv. v 16.30 hodin,která je určena hlavně pro děti, rodiče a prarodiče. Slavná „Půlnoční“ bude sloužena u hlavního oltáře, bude v latinském jazyce, doprovázena krásnými českými koledami. Od Hodu Božího až do 1.1.2020 bude od 10 hodin […]

Celý článek

Dobrá zpráva: Advent a Vánoce 2019

V třetím čísle občasníku naší farnosti najdete především rozpis bohoslužeb i dalších akcí během vánoční doby.

Celý článek

Život naší farnosti od neděle Gaudete ke 4.neděli adventní

Dnes po  všech bohoslužbách naše sestry františkánky pořádají dobročinnou akci: Milí farníci, s laskavým dovolením místních duchovních správců opět po mších sv. nabízíme k zakoupení perníkové vánoční svícny. Výtěžek z jejich prodeje poputuje do Nadačního fondu Křesťanského domova mládeže, ze kterého jsme minulý rok také díky Vaší štědrosti mohly podpořit sociálně slabé dívky tím, že […]

Celý článek

Život farnosti od druhé advetní neděle ke třetí, zvané Gaudete…

V pondělí oslavíme svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie, ve čtvrtek je památka Panny Marie Guadalupské, v pátek památka sv. Lucie a v sobotu památka sv.Jana od Kříže. Každé úterý a čtvrtek jsou v 6 hodin ráno u oltáře Panny Marie roráty. V úterý 10. 12. v 19 hodin je další pokračování Katecheze dospělých. Pátým tématem […]

Celý článek

Nedělní varhanní recitál Martina Moudrého

Přijměte pozvání na varhanní recitál Martina Moudrého. Koncert se koná v neděli 8. 12. v 19:00 v kostele sv. Ludmily, pořadatelem je Konzervatoř Jana Deyla. Na programu zazní dvě nejrozsáhlejší varhanní díla Maxe Regera: op. 73 (Variace a fuga na originální téma fis moll) a op. 127 (Introdukce, passacaglia a fuga e moll). Vstupné dobrovolné.

Celý článek

Život naší farnosti od 1.adventní neděle…

Každé úterý a čtvrtek  v 6 hodin ráno jsou v našem kostele barokní roráty. Mše sv.je sloužena u oltáře Panny Marie a po skončení jste zvání do sakristie na šálek kávy či čaje. V úterý je památka sv.Františka Xaverského a v pátek sv.Mikuláše, v sobotu sv.Ambrože, biskupa a učitele církve. V pátek 6. je první […]

Celý článek