Život farnosti od 4.neděle postní k páté neděli zvané „Smrtná“

Dnešní neděle se nazývá Laetare – radujte se! V tento den se objevují na oltáři květiny a kněží oblékají růžové roucho. Vše symbolizuje blížící se Velikonoce. Dnešní sbírka je věnována na nové ozvučení, které se v tomto týdnu pořídilo a nyní se vše upravuje. Děkujeme za Vaší štědrost. Dnes v 18 hodin jste všichni srdečně […]

Celý článek

Život farnosti od 3.neděle postní a dál…

V pondělí 25.března je slavnost Zvěstování Páně. Slavná mše sv. je jako obvykle v 16.30 hodin. Před každou bohoslužbou se zpovídá. Modlitba křížové cesty je každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli od 15.45 hodin. Příští neděli 31. března na  4. neděle postní bude mše sv. v 11 hodin obětována za prvního faráře […]

Celý článek

Život farnosti od 2.neděle postní ke třetí postní neděli

Po celý svatopostní čas se modlíme každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli před odpolední mši sv. v 15.45 hodin Křížovou cestu. V úterý slavíme Slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie. Slavná bohoslužba je jako obvykle v 16.30 hodin.    

Celý článek

Život farnosti od 1.neděle postní ke druhé postní

Ve středu 13.března si připomínáme výroční den zvolení Svatého otce Františka.Pamatujme na něj v modlitbách. V tento středeční den v 19 hodin se na faře sejde pastorační a ekonomická rada. Příští neděle je druhá postní. V patek po mši sv. v 16.30 hodin se modlíme Křížovou cestu a v neděli od 15.45 hodin. Během modlitby […]

Celý článek

Život farnosti od 8.neděle v mezidobí k 1.postní neděli

Na popeleční středu je přísný půst. Všichni se postíme od masa a dospělí zachovávají půst újmy – to znamená jen jednou dosyta se najíst.  Prosíme zachovejme postní kázeň. Pomůžeme nejen sobě, ale i svému okolí. Mše sv. s udělováním popelce na popeleční středu je jako obvykle v 16.30 hodin. Od popeleční středy se objeví vzadu […]

Celý článek

Dobrá zpráva: Půst 2019

Historicky první číslo občasníku Dobrá zpráva vyšlo u příležitosti začátku postní doby 2019.

Celý článek

Život farnosti v týdnu od 7.neděle do 8.neděle v mezidobí

Dnes při všech bohoslužbách vykonáme sbírku Svatopeterský haléř. Děkujeme za Vaší štědrost. Zveme Vás dnes v 18 hodin  na pietní setkání na pražský Újezd k pomníku za oběti komunismu od Olbrama Zoubka.Vzpomeneme na 8 000  spoluobčanů, kterým komunistický režim vzal život. Zapálíme svíce a pomodlíme se za všechny oběti. V pátek 1. března je u nás […]

Celý článek