ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA u sv.Ludmily

Zveme Vás na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční na faře v sobotu 7.12.2019. Přednášky začínají  od 9:00 a v 10:30hod. Tématem „Tajemství hořčičného zrna“ Vás provede s.Siarda L. Trochtová, S.Praem. Duchovní obnova bude zakončena v poledne modlitbou Anděl Páně. Zůstat doma by byla chyba 🙂  

Celý článek

Život naší farnosti od Slavnosti Ježíše Krista Krále k 1. neděli adventní

Dnes vykonáme sbírku na opravu kostela. V minulém týdnu byla dokončena výměna břidlicové krytiny nad sakristii.Celkové náklady činí 480 tisíc. V létě pokračovaly práce na opravě soklu kostela. Tato oprava si vyžádala 220 tisíc. Děkujeme Vám za Vaši pomoc i zájem. V pondělí si připomínáme Sv.Kateřinu Alexandrijskou, pannu  a mučednici. V 19 hodin je opět […]

Celý článek

Roráty 2019

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily zve na rorátní mše sv., na nichž zazní nejen barokní adventní zpěvy v podání Svatoludmilské scholy. Roráty se konají každé úterý a čtvrtek během adventní doby (od 3. prosince) od 6.00. Poslední roráty proběhnou na Štědrý den v 8.00. Po každé rorátní mši následuje společná snídaně v sakristii.

Celý článek

Červená středa 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 od 17:30 proběhne chvíle modlitby před kostelem sv. Ludmily za pronásledované křesťany. Společně se pomodlíme Otče náš, Zdrávas Maria a zazpíváme si Svatováclavský chorál. Vstupní schodiště do kostela rozsvítíme červenými svícemi. Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se k nám připojili v den, kdy si svět připomíná osoby pronásledované pro […]

Celý článek

Život naší farnosti od 32.neděle v mezidobí až do Slavnosti Ježíše Krista Krále

V pondělí je památka sv.Martina, biskupa a zároveň Den válečných veteránů. Na Náměstí míru k této příležitosti bude věnován program, který zakončíme v 16 hodin společnou modlitbou.V úterý je památka sv. Josafata  ve středu svátek naší sv.Anežky České, které vděčíme za dar svobody. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. KATECHEZE DOSPĚLÝCH V úterý 12.11. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 31. neděle ke třicáté druhé

Nezapomeňme, že do 8.11. můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkou je svatá zpověď, účast na mši sv. se svatým přijímáním a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé. Vždy připojme Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, modlitbu na úmysl Svatého otce Františka. V pondělí je památka sv.Karla Boromejského, biskupa a v sobotu […]

Celý článek

Život naší farnosti od 30. neděle v mezidobí k neděli po památce zesnulých…

Minulou neděli byla sbírka na misie. V naší farnosti sbírka činila 20.276 Kč  a společenství maminek ve farnosti vybralo na kalendářích 14.000 Kč.Děkujeme za Vaší štědrost. V pondělí je svátek apoštolů Šimona a Judy, v úterý památka bl. Marie Restituty Kafkové, mučednice, ve čtvrtek sv. Wolfganga, biskupa. V pátek je Slavnost všech svatých a zároveň  […]

Celý článek