Neděle Božího milosrdenství

Podle staré tradice se první neděle po Velikonocích – „druhá neděle velikonoční“ nazývá Bílá neděle – „Dominica in albis“. Tento den neofyté (ti, kteří byli pokřtěni na Velikonoční vigilii) odložili svůj bílý šat – symbol světla. Bílý oděv měli odložit, ale novou zář, která jim byla udělena, měli uvádět do své každodennosti. Plamen pravdy a dobra, který v […]

Celý článek

První pátek v dubnu

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V dubnu adoraci povedou bratři Františkáni a Školské sestry sv. […]

Celý článek

Farní listy z neděle 27. března

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE Neděle: 9:00, 11:00, 16:30 Velikonoční pondělí: 11:00 a 16:30 Pondělí – sobota: 16:30   Novéna k Božímu milosrdenství: NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 16:00 – 16:20 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 16:00 – 16:20 NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 3. DUBNA NA ZÁVĚR MŠE 9:00, 11:00, 16:30 LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 27. 3. do 3. […]

Celý článek

Farní listy z neděle 20. března

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 20. 3. do 27. 3. 2016 března – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – při všech bohoslužbách žehnání ratolestí a průvod, při mši sv. v 11:00 zpívané pašije; po všech bohoslužbách proběhne farní sbírka „misijní koláč“ – všem dárcům předem děkujeme, vybrané ve sbírce finanční prostředky budou odeslané na účet Papežského misijního díla; […]

Celý článek

Farní listy z neděle 13. března

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE Neděle: 9:00, 11:00, 16:30 Pondělí – sobota: 16:30 Křížová cesta – pátek a neděle od 15:30 Korunka k Božímu milosrdenství – středa a čtvrtek po mši svaté (a 1. pátek v 15:00) Růženec – každou sobotu od 16:00 hodin Adorace – 1. pátek v měsíci od 14:00 do 16:15 (od 15:30 vedená řeholním společenstvím), […]

Celý článek

Velikonoce 2016 u sv. Ludmily

Zelený čtvrtek 24. března 16:30 – mše svatá na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou 20:00 – 22:00 – bdění v Getsemanské zahradě ( 20:00 – 21:00 společná adorace) Velký pátek 25. března (Prosíme o pomoc s hlídáním kostela od 9:00 do 15:00 a od 18:00 do 20:00.) 9:00 – 15:00 – bdění v […]

Celý článek

Farní listy z neděle 6. března

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE Neděle: 9:00, 11:00, 16:30, Pondělí – sobota: 16:30, Křížová cesta – pátek a neděle od 15:30, Korunka k Božímu milosrdenství – každou středu a čtvrtek po mši svaté (a 1. pátek v měsíci) Růženec – každou sobotu od 16:00 hodin, Adorace – 1. pátek v měsíci od 14:00 do 16:15 (od 15:30 vedená řeholním společenstvím), od dubna […]

Celý článek