Výuka náboženství v prosinci

Vážené maminky, na konci listopadu a v prosinci z důvodu různých komplikací odpadají 2 hodiny náboženství (26.11. a 10.12.): 26.11. – výuka není 3.12. – výuka bude 10.12. – výuka nebude 17.12. – výuka bude – poslední předvánoční hodina 24.12. a 31.12. – jsou vánoční prázdniny a výuka není Po vánocích se setkáme na náboženství […]

Celý článek

Farní den deskových her a výroba adventních věnců

Srdečně všechny zveme na farní den v sobotu 28.11. do kavárny U sv. Ludmily na náměstí Míru od 10:00 až do večera. Na programu je celodenní hraní deskových her (v kavárně) a dopolední výroba adventních věnců (10 – 13hod. v klubovně). Akceje vhodná pro všechny věkové skupiny :-). Hraní deskových her Akce je vhodná pro […]

Celý článek

Modlitba růžence v říjnu

Modlitba růžence bude každý den po večerní mši svaté (všední den od cca 17:15, neděle od cca 17:30).

Celý článek

První pátky

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové. […]

Celý článek

Výuka náboženství ve druhé polovině října

Z důvodu hospitalizace O. Stanislava nebude výuka nábožentví ve čtvrtek 22. října a ministrantská schůzka 20. října. V týdnu od 26. do 30. října jsou školní prázdniny, proto rovněž nebude probíhat výuka náboženství a nebude ministranstká schůzka.

Celý článek

Náboženství 2015/2016

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016 bude probíhat od října: Mladší a po domluvě i starší školní děti – čtvrtek 16.30 – 17.15 na faře v Jugoslávské ulici. Vyučuje P. Stanislav. Ministranti – úterý, mše sv. + 17.15-18.00 ministranská schůzka – P. Zachariáš

Celý článek

Pravidelné pastorační aktivity

Pastorační aktivity (náboženství, příprava na biřmování, příprava na křest, schola aj.) budou probíhat od 1. října 2015. Pravidelný rozpis pro školní rok 2015/2016 najdete v rubrice PASTORAČNÍ AKTIVITY. Pozvánky na jednorázové farní aktivity A jejich popis (farní den deskových her, rekolekce, mikulášská, výroba adv. věnců apod.) najdete v rubrice AKCE. Pravidelně v naší farnosti probíhají […]

Celý článek