Život naší farnosti v jubilejním roce sv. Ludmily od 14.neděle v mezidobí k patnácté…

V pondělí je slavnost sv.Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Mše sv. budou v 11 hodin a v 16.30 hodin V úterý je památka sv.Marie Goretti, panny a mučednice. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin. Kostel je […]

Celý článek

Pozvánka na Strahovská nocturna

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově Vás zve na cyklus koncertů Strahovská nocturna. Účinkuje Metropolkvintet a Dvořákův komorní orchestr pod vedením Jaroslava Vodňanského. Nocturna se konají 4. července, 15. srpna a 29. srpna vždy od 19 hodin.

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 13.neděle v mezidobí ke 14.neděli….

V pondělí je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, v úterý slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolů. Ve středu památka sv. prvomučedníků římských.V sobotu je svátek sv.Tomáše, apoštola. Příští neděle je 14.v mezidobí. Na první pátek je Den modliteb za duchovní povolání. Celý program od 14 hodin povede naše farnost. Od 15 hodin je modlitba Korunky […]

Celý článek

Nový kaplan od 1. července

K 1. červenci 2021 k nám přichází nový kaplan P. Cyril Matějec, OPraem., ze Strahova. Vítáme ho a přejeme mu hodně Božích milostí!

Celý článek

Poděkování P. Zachariášovi

Na základě dohody generálního vikáře biskupa Zdenka a opata Daniela přechází P. Zachariáš k 1. červenci do farnosti sv. Václava na Smíchově. Děkuji mu za jeho službu, vznešenou liturgii a za vše krásné a dobré, co v naší svatoludmilské farnosti vykonal. V mnohém mě inspiroval. Vždy jsem měl k němu úctu a přátelství. Přeji mu Boží požehnání, ochranu Panny Marie, dary Ducha […]

Celý článek

Petr Kořínek: Anděl pokoje – světová premiéra

Srdečně vás zveme na koncert, který se uskuteční v kostele sv. Ludmily ve středu 23. 6. 2021 od 20 hodin.

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 11. neděle v mezidobí k dvanácté….

V úterý při mši sv.v 16.30 hodin bude účinkovat smyčcový kvartet. Hudbou a zpěvem doprovodí tuto bohoslužbu. Ve čtvrtek Vás zveme v19 hodin na recitačně-hudební pořad LUDMILINO MEMENTO. V sobotu je památka sv.Jana Nepomuka Neumanna, biskupa. Příští neděle je 12.v mezidobí.Pro naší farnost je DNEM SV.LUDMILY. V 11 hodin bude slavena mše sv.ke cti sv.Ludmily […]

Celý článek