Personální změny ve farnosti

Během měsíce října dojde k personálním změnám v naší farnosti. Náš řeholní představený, nový strahovský opat, rozhodl, že P. Stanislav  po patnácti letech působení ve farnosti sv. Ludmily odejde na nové působiště a na jeho místo přijde jako farář P. Jakub Berka, O.Praem., který doposud působil ve farnosti Praha – Nebušice. P. Zachariáš zůstává nadále farním vikářem a P. Pavel výpomocným duchovním.