Pokračují Strahovská nocturna

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově Vás zve na pokračování cyklu Strahovská nocturna.

2. Strahovské nocturno se uskuteční v neděli 15. 8. od 19:30.

3. Strahovské nocturno proběhne v neděli 29. 8. rovněž od 19:30.