Pomazání nemocných 11.2.2016

Ve čtvrtek 11. února budeme při mši svaté v 16.30 hodin udělovat svátost pomazání nemocných. Pokud máte zájem o  tuto svátost ať už pro sebe či pro někoho ze svých blízkých, je třeba se přihlásit jmenovitě v sakristii nejpozději před začátkem čtvrteční mše svaté.

Svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou zesláblí nemocí či stářím, nebo kdo se v důsledku nemoci chystají na operaci. Je velmi dobré, když se může pomazání nemocných spojit také se svátostí smíření.