Popeleční středa

Na Popeleční středu 1. března budeme při mši svaté v 16:30 světit popel a udělovat popelec.
Popeleční středa je dnem přísného postu. Jedná se o půst „zdrženlivosti“ a také „újmy“ (stejně jako na Velký pátek). „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože bylo v tradici vždy považováno za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti.
Na Popeleční středu bude příležitost ke svátosti smíření od 15:30 do 16:25.