Poutní slavnost sv. Ludmily

čtvrtek 15. září 2016 – o vigilii slavnosti sv. Ludmily zveme na řeckokatolickou liturgii sv. Jana Zlatoústého. Začátek v 16:30. Celebruje Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš, generální vikář (protosyncel) apoštolského exarchátu v Praze;

pátek 16. září 2016 – poutní mši svatou v kostele sv. Ludmily od 16:30 
bude celebrovat P. ThLic. Vít Uher, Th.D., administrátor Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha – Žižkov;