Poutní slavnost sv. Ludmily

Ve středu 16. září, na svátek sv. Ludmily, patronky našeho kostela, Vás zveme na poutní mši svatou, která začne v 16:30. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté bude P. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., ředitel kurie arcibiskupství pražského, bývalý farář u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.