Poutní slavnost svaté Ludmily

V sobotu 16. září zveme Vás do našeho kostela na poutní slavnost patronky kostela sv. Ludmily. Slavnostní mši od 16:30 bude celebrovat biskupský vikář pro diakonii P. Stanislav Góra, koncelebravat budou naši otcové premonstráti Stanislav a Zachariáš. Poutní slavnost doprovodí zahraniční sbor – katedrální sbor ze Sandomierze v Polsku, rodného města O. Stanislava.