Pozvání na děkovnou bohoslužbu 9. června

Vážení a milí,
letos jsme zažili dramatické chvíle, kdy celý svět podléhal utrpení a úzkosti v rámci pandemie koronaviru.
I když se vše pomalu „uvolňuje“, obavy zůstávají. Svět se změnil! Přesto však chceme žít a jít tímto světem dál. S vděčností i s prosbou.
Je vhodné na vše nějak odpovědět, poděkovat i poprosit.
Proto se zrodila myšlenka DĚKOVNÉ A PROSEBNÉ BOHOSLUŽBY pod širým nebem před kostelem sv. Ludmily.
Zvu Vás v úterý 9. června večer ve 21 hodin na mši svatou, při které poděkujeme Pánu Bohu za to, že jsme, a poprosíme, abychom byli!
Budeme pamatovat na ty, kteří jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé, budeme prosit za naději pro všechny, které trápí nejistá budoucnost, aby toto veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj.
Budeme děkovat a prosit za všechny, kteří v nouzové situaci stáli a stojí v první linii a pro záchranu svých bližních nasazují vlastní životy. Budeme prosit za vědce, aby dokázali najít účinná řešení, jak koronavir překonat.
Pomodlíme se za politiky, aby jednali moudře, starostlivě a velkoryse. Aby nabízeli pomoc všem, kdo postrádají životní potřeby a hledali sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.
Proto přijďte a buďte s námi na náměstí Míru před chrámem sv. Ludmily.

Za kněze z blízka i z okolí

P. Jakub Berka, OPraem., farář od sv. Ludmily

Událost na Facebooku