Pozvánka na Strahovská nocturna

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově Vás zve na cyklus koncertů Strahovská nocturna. Účinkuje Metropolkvintet a Dvořákův komorní orchestr pod vedením Jaroslava Vodňanského. Nocturna se konají 4. července, 15. srpna a 29. srpna vždy od 19 hodin.

Plakát Strahovská nocturna