Pravidelné pastorační aktivity

Pastorační program neplatí pro dobu letních prázdnin.Další informace je možno získat na tel. 222 521 558.

Pondělí
16:30 Mše svatá sv. Ludmila
17:30 Ženská gregoriánská chorální schola (D. Štefancová) fara – malý sál
Úterý
16:30 Mše svatá „ministranská“ sv. Ludmila
17:15-18:00 Ministrantská schůzka (P. Stanislav/Tomáš Kovanda) sakristie kostela
 6:00 Roráty (pouze v adventní době)  sv. Ludmila
Středa
16:30 Mše svatá sv. Ludmila
17:30 Katechumeni – příprava na křest (P. Cyril) fara – velký sál
Čtvrtek
16:30 Mše svatá sv. Ludmila
17:15 Úklid kostela (jen před I. pátkem v měsíci) sv. Ludmila
 6:00 Roráty (pouze v adventní době) sv. Ludmila
Pátek
14:00 Eucharistický výstav (pouze I. pátek v měsíci) sv. Ludmila
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství (pouze I. pátek v měsíci) sv. Ludmila
15:30-16:15 Adorace za nová kněžská a řeholní povolání (pouze I. pátek v měsíci) sv. Ludmila
16:30 Mše svatá (na I. pátek v měsíci celebrují otcové biskupové) sv. Ludmila
Sobota
16:30 Mše svatá sv. Ludmila
17:15 Úklid kostela sv. Ludmila
Neděle
09:00 Mše svatá sv. Ludmila
11:00 Mše svatá sv. Ludmila
16:30 Mše svatá sv. Ludmila