Přednáška o vídeňských malířích K. a J. Jobstových

V úterý 21. července 2020 v 17.30 hodin proběhne v kostele sv. Ludmily přednáška Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie Volksoper Wien, věnovaná tvůrcům chrámové výmalby v nazarénském stylu – vídeňským umělcům Karlu Jobstovi (1835–1907) a jeho synovci Johannu Jobstovi.

Po přednášce následuje komplexní prohlídka maleb s odborným výkladem o všech zobrazených postavách a výjevech. Doporučuje se mít s sebou divadelní kukátko či dalekohled k detailnímu pohledu na malby.

 

Akci předchází mše sv. v 16.30 hod.

Všichni jste srdečně zváni.