Tři připomenutí historie kostela a farnosti během srpna 2019

V úterý 6. srpna na svátek Proměnění Páně na hoře Tábor vzpomeneme při mši sv. v 16.30 na tři ředitele kůru našeho chrámu: věhlasného pěvce Prozatímního a poté Národního divadla, přítele Bedřicha Smetany Karla Čecha, hudebního skladatele především chrámové hudby a pedagoga Vojtěcha Říhovského a rovněž skladatele a vynikajícího varhanního improvizátora Josefa Trumpuse. Každý z nich působil v našem kostele řadu let, někdy i několik desetiletí a měl mimořádnou zásluhu na vysoké úrovni interpretace hudby v chrámu sv. Ludmily.

V úterý 13. srpna bude v 16.30 koncelebrovaná mše sv. obětována za kněze stojícího nejdelší dobu v čele svatoludmilské farnosti – vyšehradského kanovníka a posléze probošta vyšehradské kapituly P. Jana Máru, O. Cr., (14. 8. 1912 – 5. 1. 2012), v letech 1951–1991 arciděkana u sv. Ludmily, který se zasloužil o to, aby náš tehdy dlouhodobě uzavřený a opravovaný kostel opět sloužil svému původnímu účelu.

V úterý 27. srpna v den památky sv. Moniky se bude po skončení odpolední mše sv. v cca 17.15 hod. konat komentovaná prohlídka všech nádherných okenních vitráží našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa. Posluchači se dozví mj. jména jejich autorů, uvidí dvě okna navržená Adolfem Liebscherem, zevrubně poznají zobrazené světce i jména a osudy některých jejich donátorů.